Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Collegium Da Vinci w Poznaniu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 16 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Rekrutacja na studia w Collegium Da Vinci polega na założeniu konta w  systemie rekrutacyjnym, podaniu swoich danych i zawarciu umowy elektronicznej.

Kandydaci na studia I stopnia zobowiązani są dostarczyć do biura rekrutacji świadectwa dojrzałości, a kandydaci na studia II stopnia – dyplomy ukończenia studiów I stopnia w formie papierowej.

O przyjęciu na studia dyplomowe I i II stopnia decyduje kolejność zgłoszeń (nie dotyczy kierunków: Grafika, Game Development oraz Informatyka II stopnia).

Uczelnia umożliwia tegorocznym maturzystom rezerwację miejsca na studiach jeszcze przed uzyskaniem świadectwa maturalnego. Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie posiadają jeszcze dyplomów, mogą zapisać się na studia jako wolny słuchacz.

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega w całości online. O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (nie dotyczy kierunku EMBA).

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Collegium Da Vinci w Poznaniu

Oferta dydaktyczna Collegium Da Vinci w Poznaniu powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: kreatywna produkcja filmowa oraz e-commerce.

 

Collegium Da Vinci w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Dowiedz się więcej: cdv.pl
 

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Nowoczesność ta polega przede wszystkim na kreowaniu nowych trendów i zerwaniu z tradycyjnym modelem kształcenia.

Misją uczelni jest nie tylko realizowanie kształcenia, lecz także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, opiniodawczych i eksperckich. Ponadto, stawia sobie za cel wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za kraj, tradycję narodową oraz za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Collegium Da Vinci w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych, w tym w obszarze EMBA – Executive Master of Business Administration, stanowiących uzupełnienie wykształcenia w zakresie zarządzania i biznesu.

To, co wyróżnia Collegium Da Vinci to specjalny program tutoringu, który obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę. Jest to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwalają na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez dwa semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach wzmacniają swoje mocne strony i pracują nad wyeliminowaniem ograniczeń.

W katalogu dydaktycznym Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdują się kierunki nowoczesne, stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zakładają one pozyskanie wiedzy praktycznej, czyli opartej na licznych umiejętnościach. Ponadto, umożliwiają zdobycie wielu cennych certyfikatów, jak również odbycie zagranicznych praktyk i staży. Niektóre kierunki prowadzone są również w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.01.2024 do 30.09.2024 od 16.01.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 16.01.2024 do 30.09.2024 od 16.01.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.01.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.01.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.01.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.01.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Collegium Da Vinci w Poznaniu: znaleziono 15

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analiza biznesowa i data science

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes manager

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Creative management

I stopnia

stacjonarne

E-commerce

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Game development

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Information technology

I stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Informatyka - studia online

I stopnia

online

Kreatywna produkcja filmowa

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing internetowy

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mediaworking

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Mediaworking - studia online

I stopnia

online

Zarządzanie kreatywne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w it

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)