Socjologia

Socjologia

Socjologia

30.01.2022

Socjologia – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 2022

Socjologia jest nauką zajmującą się badaniem funkcjonowania i zmian społeczeństwa, relacji społecznych i kultury życia codziennego w sposób cykliczny. Kandydaci na studia na tym kierunku powinni interesować się relacjami międzyludzkimi, jak również wyróżniać się łatwością nawiązywania kontaktów i umiejętnością obserwowania świata i ludzi. A gdzie można studiować Socjologię? W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Studia na kierunku socjologia w AWSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Socjologia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu socjologii oraz wiedzy z obszaru nauk społecznych. Studenci uczą się diagnozowania zmian w społeczeństwie i badania jego funkcjonowania, dokonywania badań jednostek w kontakcie z innymi grupami społecznymi, a także całych grup społecznych, jak również diagnozowania, wyjaśniania, interpretacji zjawisk społecznych i dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa. Ponadto, studenci Socjologii otrzymują szeroki wachlarz specjalności. Są nimi: Doradztwo zawodowe, Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczeństwo cyfrowe i nowe media.

 

Program studiów i przedmioty

Dzięki realizowanym ścieżkom kształcenia studenci Socjologii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak:

 • socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej,
 • doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych,
 • psychologia procesów kadrowych,
 • nowoczesne trendy w HR,
 • system zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • szkolenia i kształtowanie kariery zawodowej pracowników,
 • projektowanie komunikacji w biznesie,
 • strategie budowania marki organizacji,
 • etyka handlowa i polityka społeczna,
 • personal branding

 

Nabywane umiejętności

Studenci Socjologii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie, przygotowywania danych do analizy statystycznej, analizowania społecznych konsekwencji procesów ludnościowych w społeczeństwie, zarządzania zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, zarządzania kompetencjami w organizacji, projektowania komunikacji w biznesie, prowadzenia mediacji i negocjacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Socjologii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, agencjach badania rynku, ośrodkach badania opinii publicznej, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, działach personalnych przedsiębiorstw.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Kierunek taki jak Socjologia kojarzy się głównie z największymi ośrodkami akademickimi, ale relacje pomiędzy jednostkami i grupami można poznawać także w tych miastach, które dopiero budują swoją pozycję. Przykładem jest Dąbrowa Górnicza i uczelnia w niej funkcjonująca. Jakie ma Akademia WSB opinie? Milena, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia jest bardzo ciekawym kierunkiem, którym powinni zainteresować się wszyscy ci, których interesuje świat, ludzie, ich zachowania. A socjologia w Akademii WSB jest ciekawa dlatego, ponieważ daje narzędzia do tego, aby wiedzę wykorzystywać na różne sposoby.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Katowice

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • przygotowywania danych do analizy statystycznej,
 • analizowania społecznych konsekwencji procesów ludnościowych w społeczeństwie,
 • zarządzania zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym,
 • psychologii procesów kadrowych,
 • metod badań społecznych,
 • zarządzania kompetencjami w organizacji,
 • projektowania komunikacji w biznesie,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach badania rynku,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • działach personalnych przedsiębiorstw.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)