Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 10 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UKW ogłoszone zostaną 26 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ukw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powiększyła się o 7 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: badanie i projektowanie gier, dietetyka, materiały dla zastosowań medycznych, sinologia, skandynawistyka, socjoinformatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UKW ubiegało się 4921 kandydatów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: kognitywistka (ponad 5 osób na jedno miejsce), kryminologia (ponad 4 osoby na miejsce), filologia angielska (ponad 4 osoby na miejsce) oraz prawo (ponad 3 osoby na miejsce). 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (52 kierunki) i drugiego (40 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKW mogą aplikować na 61 kierunków studiów stacjonarnych oraz 26 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Cyberdemokracja i studia nad rozwojem
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • Fizyka
 • Geografia
 • Germanistyka
 • Historia
 • Humanistyka drugiej generacji
 • Informatyka
 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biokompozytów i biomateriałów
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria techniczno-informatyczna
 • Kognitywistyka
 • Kryminologia
 • Kultur und kommunikation
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana angielsko - arabska
 • Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
 • Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
 • Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
 • Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Prawo w biznesie
 • Proces wydawniczy i praktyka tekstu
 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • Psychologia
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • Zarządzanie sferą publiczną

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ukw.edu.pl
 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Stacjonarne jednolite studia magisterskie Stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Termin

Rozpoczęcie rejestracji internetowej

10 czerwca 2024

Zakończenie rejestracji internetowej

Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do do 15 lipca 2024 r., do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

15 lipca 2024

Egzaminy wstępne

16-17 lipca 2024

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

18 lipca 2024

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.

22-23 lipca 2024

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

 

lipiec 2024

 

Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

25 lipca 2024

 

Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

31 lipca 2024

 

Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia

 

sierpień 2024

 

Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

 

4 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Etap rekrutacji

Termin

Rozpoczęcie rejestracji internetowej

10 czerwca 2024

Zakończenie rejestracji internetowej

Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

17 września 2024

 

Egzaminy wstępne

18 września 2024

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

19 września 2024

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 24 września 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej

od 23 września do 24 września 2024

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

 

wrzesień 2024

 

Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

26 września 2024

 

Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

30 wrzesnia 2024

 

Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

 

14 października 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy

uczelnie i studia w Bydgoszczy

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UKW w Bydgoszczy 

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powiększyła się o 8 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: inżynieria biomedyczna, kognitywistyka, kultur und kommunikation, logopedia, politologia, praca socjalna, proces wydawniczy i i praktyka tekstu i zarządzanie sferą publiczną.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia (693), kryminologia (416), filologia angielska (355), prawo (299), informatyka (222), lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (160), ekonomia (156), prawo w biznesie (146).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: prawo (4,98), kryminologia (4,62), psychologia (4,26), filologia angielska (3,55), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2,2), informatyka (2,01), ekonomia (1,73).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego:

 • psychologia: 693 kandydatów  
 • kryminologia: 416 kandydatów 
 • filologia angielska: 355 kandydatów  
 • prawo: 299 kandydatów
 • informatyka: 222 kandydatów
 • lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska: 160 kandydatów
 • ekonomia: 156 kandydatów
 • prawo w biznesie: 146 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Prawo: 5 kandydatów
 • Kryminologia: 5 kandydatów
 • Psychologia: 4 kandydatów
 • Filologia angielska: 4 kandydatów
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 2 kandydatów
 • Informatyka: 2 kandydatów
 • Ekonomia: 2 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na 1 miejsce

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko- pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Ponadto, prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci UKW mogą uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, Akademickiego Centrum Wolontariatu, jak również w mediach, bowiem na uczelni funkcjonują redakcje gazet studenckich oraz pierwsze studenckie radio w Bydgoszczy.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdują się kierunki z obszarów nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, pedagogicznych, sportu i edukacji muzycznej. W katalogu dydaktycznym, oprócz kierunków, które uznać można za standardowe, czyli Administracji, Ekonomii, czy Historii widnieją kierunki innowacyjne, takie jak: Cyberdemokracja i studia nad rozwojem, Humanistyka drugiej generacji, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, czy Rewitalizacja dróg wodnych. Niektóre z tych kierunków to jedyne takie kierunki w Polsce, a nawet Europie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 10.06.2024 do 15.07.2024 od 10.06.2024 do 17.09.2024
Studia II stopnia od 10.06.2024 do 15.07.2024 od 10.06.2024 do 17.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.06.2024 do 15.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.06.2024 do 17.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.06.2024 do 17.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono 100

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Badanie i projektowanie gier
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Badanie i projektowanie gier
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Geografia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Historia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biokompozytów i biomateriałów
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria techniczno-informatyczna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria techniczno-informatyczna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kultur und kommunikation
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - arabska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - arabska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Matematyka w edukacji
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka w edukacji
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Materiały dla zastosowań medycznych
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia jednolite magisterskie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Studia jednolite magisterskie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Proces wydawniczy i praktyka tekstu
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Studia jednolite magisterskie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rewitalizacja dróg wodnych
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Sinologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Skandynawistyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Socjoinformatyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Wojskoznawstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie sferą publiczną
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)