I etap rekrutacji 2023/2024 na UKW w Bydgoszczy potrwa do 11 lipca 2023 r.

I etap rekrutacji 2023/2024 na UKW w Bydgoszczy potrwa do 11 lipca 2023 r.

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

26.06.2023

I etap rekrutacji 2023/2024 na UKW w Bydgoszczy potrwa do 11 lipca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na UKW rozpoczęła się 8 czerwca 2023 r. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mają czas do 11 lipca na dokonania rejestracji. W ofercie edukacyjnej 2023/2024 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znalazło się ponad 60 kierunków studiów. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: prawo, kryminologia i psychologia. 
 

Bezpieczeństwo narodowe, kogniwistyka, a może wojskoznawstwo?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na rok akademicki 2023/2024 przygotował ofertę ponad 60 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Program kształcenia może być realizowany w formie stacjonarnej (61 kierunków) bądź niestacjonarnej (26 kierunków). Do oferty edukacyjnej 2023/2024 UKW dołączyło 8 nowych kierunków studiów, wśród nich znalazły się m.in.: inżynieria biomedyczna oraz politologia. 
Przypomnijmy, że w zeszłym roku najpopularniejszymi kierunkami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego według ogólnej liczby zgłoszeń były:
  • psychologia: 693 kandydatów, 
  • kryminologia: 416 kandydatów,
  • filologia angielska: 355 kandydatów, 
  • prawo: 299 kandydatów,
  • informatyka: 222 kandydatów.
Z kole biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na 1 miejsce, królowały:
  • Prawo: 5 kandydatów na 1 miejsce,
  • Kryminologia: 5 kandydatów na 1 miejsce,
  • Psychologia: 4 kandydatów na 1 miejsce,
  • Filologia angielska: 4 kandydatów na 1 miejsce.
 

Rekrutacja na UKW na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

W procesie rekrutacji 2023/2024 Uniwersytety Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kandydaci mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów, w tym 8 nowych. Od października studenci rozpoczną edukację na kierunkach: inżynieria biomedyczna, kognitywistyka, kultur und kommunikation, logopedia, politologia, praca socjalna, proces wydawniczy i i praktyka tekstu i zarządzanie sferą publiczną.
Rekrutacja na studia 2023/2024 na UKW rozpoczęła się 8 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji potrwa do 11 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do dokonania elektronicznej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. UWAGA! Osoby, pragnące zrezygnować z udziału w rekrutacji, mogą to zrobić jedynie w terminie do 11 lipca, do godz. 24.00. Późniejsza rezygnacja wiąże się z niemożliwością zwrotu opłaty rekrutacyjnej
12-13 lipca 2023 odbędą się egzaminy wstępne dla kierunku logopedia. Należy zaznaczyć, że egzamin praktyczny nie jest punktowany, ale jest warunkiem koniecznym na drodze do przyjęcia na studia. 14 lipca 2023 r. zostaną ogłoszone wyniki I etapu rekrutacji na UKW. W terminie 18-19 lipca 2023 r. kandydaci muszą dostarczyć komplet swoich dokumentów na uczelnię. 25 lipca opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych na studia. Z kolei w sierpniu 2023 r. zostanie ogłoszony dodatkowy nabór na studia. 
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy należy do grona najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju, swą działalność rozpoczął w 2005 roku. Jednakże z uczelnią wiąże się pięćdziesięcioletnia tradycją jej poprzedników. Wtedy szkoła wyższa kształciła zaledwie 300 żaków. W kadrze naukowej znalazło się 24 pracowników oraz 36 doktorów. Najdynamiczniejszy rozwój UKW datuje się na przełom roku 1989, wtedy liczba studentów stanowczo wzrosła.  
Obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest prężnie rozwijającą się uczelnią, oferującą swoim studentom bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną. Studia na UKW są gwarancją dobrej jakości kształcenia! Uczelnia jest największą szkołą wyższą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kształcą się pod okiem najlepszym naukowców z okolicy w liczbie 670 nauczycieli akademickich.

Komentarze (0)