Pedagogika studia online

Pedagogika studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - kierunki studiów

Pedagogika studia online – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Pedagogika należy do grupy najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków kształcenia. Od pewnego czasu rosnącym zainteresowaniem zaczęła cieszyć się Pedagogika realizowana w trybie online, a zatem w formie, dzięki której każdy może podjąć kształcenie w wygodny sposób i dopasowany do sytuacji życiowej bądź zawodowej. A gdzie można studiować Pedagogikę w takiej formule? W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Pedagogika, realizowanym w trybie online, umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która stanowi podstawę przygotowania do wykonywania przyszłego zawodu pedagoga. Studenci zaznajamiają się z normami pracy, obowiązkami pedagoga, jak również nabywają umiejętności w zakresie planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

Studia posiadają zajęcia praktyczne, które odbywają się w siedzibie uczelni, natomiast pozostałe zajęcia realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej.

dowiedz się wiecej o kierunku pedagogika studia online

 

Program studiów i przedmioty

Studia online na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oparte są na bogatym programie kształcenia. Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak: podstawy psychologii ogólnej, historia rozwoju myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Ponadto, studenci poruszają się po zagadnieniach pedagogiki resocjalizacyjnej, psychopedagogiki, pedagogiki opieki i wychowania, czy działalności menedżera projektów społeczno- kulturalnych.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki online rozwijają umiejętności między innymi w zakresie stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem, organizowania procesów wychowawczo- dydaktycznych, wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych, prowadzenia warsztatów, prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci Pedagogiki w trybie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach i placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem małych dzieci, pogotowiach opiekuńczych, placówkach socjoterapeutycznych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach szkoleniowych, świetlicach środowiskowych.

 

Opinie

Studiowanie w formie online zyskuje nowych zwolenników, ale nie wszędzie oferty nauki w tym trybie można zaliczyć do bogatych i interesujących. W której uczelni podjąć studia? Która szkoła wyższa oferuje interesujące zajęcia i wysoki poziom nauczania? Zastanawiając się nad studiami online warto zapoznać się bliżej z ofertą dydaktyczną WSBiNoZ. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Daria, studentka Pedagogiki online mówi:

„Niektóre uczelnie traktują studia online po macoszemu, nie przykładając do nich zbyt dużej wagi. W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest inaczej. Oferta kształcenia jest ciekawa, nastawiona na zdobycie solidnej wiedzy praktycznej, a zatem osoby zainteresowane nauką w trybie online odnajdą coś dla siebie.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA STUDIA ONLINE - ważne informacje

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji,
 • organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika studia online:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach i placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • placówkach socjoterapeutycznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach szkoleniowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach kultury.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)