Kryminologia studia online

Kryminologia studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - kierunki studiów

Kryminologia studia online – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kryminologia jest nauką penalną, ściśle związaną z nauką prawa karnego. Nie zajmuje się ona bezpośrednio przepisami prawa karnego, ale odnosi się do zagadnień przestępczości w ujęciu praktycznym. Od pewnego czasu Kryminologia jest także popularnym kierunkiem studiów, który figuruje w wielu katalogach edukacyjnych. A gdzie można studiować Kryminologię w trybie online? W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Kryminologia, realizowanym w trybie online, to szansa na pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, między innymi z obszarów prawa, socjologii i psychologii. Studenci poruszają się po zagadnieniach bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

 

Program studiów i przedmioty

Studia online na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oparte są na bogatym programie kształcenia, a studenci omawiają między innymi takie zagadnienia jak:

 • psychopatologia,
 • wiktymologia,
 • przestępczość terrorystyczna,
 • podstawy medycyny sądowej,
 • kryminologia eksperymentalna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii w trybie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się terminologią odnoszącą się do zjawisk o charakterze kryminalnym oraz patologii społecznych, dokonywania analizy zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, interpretowania uregulowań prawnych, interpretowania danych statystycznych dotyczących różnych form przestępczości.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Kryminologii w trybie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, służbach specjalnych, służbie celnej, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, sektorze ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Mogłoby się wydawać, że osoby zainteresowane podjęciem studiów w formie online mają szerokie pole wyboru, zwłaszcza w tak popularnej dyscyplinie jak Kryminologia. Otóż, aby odnaleźć satysfakcjonującą ofertę należy dobrze poszukać. Kandydaci planujący naukę w Łodzi powinni zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, bo właśnie w niej odnajdą taką propozycję. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Tomek, student Kryminologii online mówi:

„Studia online to świetna propozycja dla osób, które nie mogą studiować w tradycyjnej formie, a chcą zdobyć upragnione wykształcenie. Niestety, nie każda uczelnia daje taką możliwość. Dlatego wybrałem Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Oferta kształcenia jest interesująca, a forma nauki bardzo wygodna. W sam raz dla mnie.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu:

Absolwent kierunku Kryminologia studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawowych zasad odpowiedzialności karnej,
 • przyczyn przestępczości,
 • postępowania z ofiarami przestępstw,
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego,
 • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia studia online:

Absolwent kierunku Kryminologia studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • służbach specjalnych,
 • służbie celnej,
 • zakładach poprawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • sektorze ochrony osób i mienia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)