Prawo studia online

Prawo studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - kierunki studiów

Prawo studia online – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Gdybyśmy zapytali grono przypadkowych osób o to, który kierunek studiów jest najbardziej wymagający, zapewne ponad połowa wskazałaby Prawo. To prawda, Prawo nie należy do najłatwiejszych, ale nie oznacza to, że nie można studiować go w formie online. Taką możliwość daje Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Prawo w trybie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego. Studenci poznają mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych, uczą się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa, a także nabywają umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz interpretowania przepisów.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Prawo realizowanym w formie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania. W toku zajęć poruszane są między innymi takie zagadnienia jak:

 • logika prawnicza,
 • prawo konstytucyjne,
 • postępowanie sądowo- administracyjne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo karne,
 • prawo cywilne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Prawa online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych, uzasadniania twierdzeń, zawierania umów, dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa, logicznej analizy zdarzeń i procesów, posługiwania się typami wykładni i wnioskowań prawniczych, wynajdywania niezgodności norm i korzystania z reguł kolizyjnych.

dowiedz się wiecej o kierunku prawo studia online

 

Praca po studiach

Co po studiach? Studia na kierunku Prawo w trybie online umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej. Ponadto, po zakończeniu kształcenia absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji państwowej, instytucjach doradztwa finansowego, organizacjach samorządowych, kancelariach notarialnych, kancelariach adwokackich, urzędach skarbowych, instytucjach doradztwa podatkowego, kancelariach radcowskich.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Mogłoby się wydawać, że kandydaci zastanawiający się nad podjęciem studiów online nie muszą zadawać sobie takiego pytania. Nic bardziej mylnego. Nie każda uczelnia oferuje taką formę kształcenia, a jeśli oferuje, to nie zawsze jest rozbudowana i interesująca. Planując studiować Prawo warto zapoznać się bliżej z omawianą przez nas szkołą wyższą. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Dominika, studentka Prawa online mówi:

„Studia w trybie online mają wiele zalet. Przede wszystkim komfort i możliwość skupienia się na tym, co najważniejsze. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu oferuje bardzo wygodny tryb nauki, który zadowoli każdego, kto nie ma możliwości podjęcia studiów w tradycyjnej formie.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia online

Prawo studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi:

Absolwent kierunku Prawo studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • logiki prawniczej,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego,
 • posługiwania się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo studia online:

Absolwent kierunku Prawo studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej,
 • instytucjach doradztwa finansowego,
 • organizacjach samorządowych,
 • kancelariach notarialnych,
 • kancelariach adwokackich,
 • urzędach skarbowych,
 • instytucjach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach radcowskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)