Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej to kierunek realizowany w ramach studiów cywilnych. Skupia się on na zagadnieniach dotyczących infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, morskiej i śródlądowej oraz planowania i zarządzania siecią komunikacyjną kraju. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Kształcenie na kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie stanowi przygotowanie do projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, planowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej, wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz drożności systemu komunikacyjnego, posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • mechanika teoretyczna,
 • wytrzymałość materiałów,
 • rozpoznanie podłoża gruntowego,
 • elementy budownictwa kubaturowego,
 • technologia robót budowlanych,
 • ekonomika w budownictwie komunikacyjnym,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • budowa dróg,
 • budowa mostów,
 • materiały w budownictwie komunikacyjnym,
 • budowle hydrotechniczne,
 • organizacja produkcji budowlanej,
 • budownictwo podziemne,
 • instalacje budowlane

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie przeprowadzania liniowej i nieliniowej analizy statycznej i wytrzymałościowej elementów i konstrukcji prętowych i powierzchniowych, wykonywania analizy dynamicznej podstawowych elementów i konstrukcji budowlanych, sporządzania harmonogramu prac budowlanych, określania zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Opinie

Wybór uczelni może sprawiać problemy. W Warszawie, czyli największym ośrodku akademickim, można odnaleźć bardzo wiele interesujących ofert edukacyjnych, które realizowane są w bardzo dobrych uczelniach, znanych z wysokiego poziomu kształcenia. Którą z nich wybrać? Jeśli planujemy podjąć naukę na omawianym kierunku, warto dowiedzieć się, co może zaoferować WAT. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Kamil, student Eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej mówi:

„WAT to miejsce dla tych, którzy wybierają studia cywilne i dla tych, którzy idą na studia wojskowe. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nowoczesne kierunki, ciekawe specjalności, dużo zajęć praktycznych – to przepis na dobre wykształcenie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - ważne informacje

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Eksploatację infrastruktury komunikacyjnej w WAT:

Absolwent kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • inżynierii ruchu drogowego,
 • dynamiki budowli,
 • teorii sprężystości i plastyczności,
 • projektowania konstrukcji metalowych z zakresu kształtowania, analiz statycznych i wymiarowania,
 • projektowania nawierzchni drogowych i lotniskowych,
 • zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi,
 • awarii i napraw obiektów inżynieryjnych,
 • budowy i eksploatacji dróg kolejowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej:

Absolwent kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)