EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Dodaj do ulubionych

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Studenci kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych, informatycznych oraz nauk o zarządzaniu. Studenci rozwiną kompetencje z obszaru budownictwa, mechaniki i fizyki budowli. Co więcej, zdobędą umiejętności zarządzania infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą, morską i śródlądową. Ponadto nauczą się planowania i kierowania robotami budowlanymi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach deweloperskich lub w centrach logistycznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, którym zależy na studiowaniu na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na powyższych studiach. Zasady te mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej to:

W przypadku studiów pierwszego stopnia należy zdać egzamin maturalny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ?

Studia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk technicznych i ścisłych. Aplikując na powyższe studia można zdobyć kompleksowe wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje szanse na ciekawą i przyszłościową pracę zawodową. Studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia ( inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę głównie z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Podczas licznych zajęć przewidzianych w programie kształcenia, studenci dowiedzą się więcej na temat budownictwa, mechaniki, geodezji czy fizyki budowli.

Ponadto nauczą się projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej, z zastosowaniem nowoczesnych programów i narzędzi informatycznych. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru planowania i kierowania robotami budowlanymi. Co więcej, studenci poznają zasady zarządzania i kierowania infrastrukturą komunikacyjną.

W planie zajęć znajdą się także warsztaty, dzięki którym możliwe będzie rozwijania kompetencji związanych z wykonywaniem rysunku technicznego oraz projektowania 3D. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ?

Studia na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej będą trwały 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ?

Ukończenie studiów na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci będą mogli związać swoją przyszłość z firmami budowlanymi lub deweloperskimi. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach projektowych. Studenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej:

 • przedsiębiorstwa budowlane
 • firmy deweloperskie
 • instytucje do spraw zarządzania infrastrukturą komunikacyjną
 • biura projektowe

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Komentarze (0)