Geodezja i kataster

Geodezja i kataster

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Geodezja i kataster – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kataster jest kierunkiem prowadzonym w ramach studiów cywilnych. Skierowany jest do osób zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką.

Kształcenie na kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie stanowi przygotowanie do wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi, wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD, korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych, organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu, czy wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fizyka,
 • geodezyjna technika pomiarowa,
 • rysunek topograficzny,
 • geodezyjne pomiary szczegółowe,
 • geodezja satelitarna,
 • fotogrametria i teledetekcja,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • pomiary katastralne,
 • bazy danych do opracowań gospodarczych,
 • metody nawigacji

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie przeprowadzania pomiarów, planowania i przeprowadzania eksperymentów, posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, odczytywania informacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami, organizowania i wykonywania prac związanych z pomiarami geodezyjnymi i katastralnymi, opracowywania wyników pomiarów w specjalistycznych programach komputerowych, obsługiwania instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach geodezyjnych, przedsiębiorstwach budowlanych, administracji publicznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia coraz częściej poszukują możliwości kształcenia, dzięki któremu nabędą licznych umiejętności praktycznych i kompetencji, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku. Taką możliwość oferuje omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Patryk, student kierunku Geodezja i kataster mówi:

„WAT to świetna propozycja dla osób, które chcą zdobyć nowoczesną wiedzę i mnóstwo umiejętności, które teraz najbardziej liczą się na rynku pracy. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEODEZJA I KATASTER - ważne informacje

Geodezja i kataster studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geodezję i kataster w WAT Warszawa:

Absolwent kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z pomiarami geodezyjnymi i katastralnymi,
 • opracowywania wyników pomiarów w specjalistycznych programach komputerowych,
 • obsługiwania instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru,
 • informatyki geodezyjno- kartograficznej,
 • podstaw budownictwa i planowania przestrzennego,
 • fotogrametrii i teledetekcji,
 • podstaw prawnych funkcjonowania katastru,
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geodezja i kataster:

Absolwent kierunku Geodezja i kataster w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kataster jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)