Dodaj do ulubionych

GEODEZJA I KATASTER studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geodezja i kataster to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci, którzy aplikują na kierunek geodezja i kataster zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu geografii, inżynierii środowiska, architektury oraz gospodarki przestrzennej. Ponadto nauczą się projektowania przestrzennego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i technologii komputerowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, budowlanych oraz administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej przejść przez proces rekrutacji na kierunek geodezja i kataster, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami i zasadami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kataster to:

 • matematyka
 • fizyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • geografia

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studió wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEODEZJA I KATASTER

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kataster stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

GEODEZJA I KATASTER - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KATASTER STUDIA NIESTACJONARNE

GEODEZJA I KATASTER STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KATASTER STUDIA I STOPNIA

GEODEZJA I KATASTER STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kataster

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Geodezja i kataster to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i rozwinąć wiedzę z zakresu nauk geograficznych, ścisłych czy technicznych. Program nauczania zakłada także realizacje wielu ciekawych warsztatów, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kataster możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia ( inżynierskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek geodezja i kataster będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, geografii czy inżynierii lądowej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty związane z naukami ścisłymi, w tym z matematyką, fizyką czy informatyką. Ze względu na praktyczny wymiar studiów na powyższym kierunku, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania pomiarów geodezyjnych czy zasad planowania przestrzeni.

Ponadto rozwiną zdolności z obszaru projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów CAD. Ważnym elementem kształcenia będzie również doskonalenie kompetencji związanych z wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zakładać i prowadzić kataster oraz wykonywać wycen nieruchomości. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Studia na kierunek geodezja i kataster trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Absolwenci kierunku geodezja i kataster nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim mogą związać swoją zawodową przyszłość z firmami geodezyjnymi. Równie ciekawą opcję będzie praca w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w firmach budowlanych oraz biurach projektowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kataster:

 • biura projektowe
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwa geodezyjne
 • firmy budowlane

Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności, które umożliwią im założenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER

Komentarze (0)