Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Transport multimodalny to przewóz towarów z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu, na przykład transportu drogowego i lotniczego. Z takiego rodzaju transportu korzysta się najczęściej w przypadku przewożenia towarów na bardzo duże odległości, do miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. Dokładnie omawiana to kierunek o nazwie Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, realizowany w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. Studenci zaznajamiają się między innymi z modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej, analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno- gospodarczych towarzyszących transportowi, budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • logistyka transportu,
 • podstawy symulacji numerycznych w transporcie,
 • transport i spedycja,
 • symulacje komputerowe transportu,
 • budowa dróg,
 • budowa lotnisk,
 • mechanika teoretyczna,
 • eksploatacja obiektów infrastruktury,
 • mechanika gruntów i fundamentowanie,
 • nowoczesne technologie w transporcie

 

Nabywane umiejętności

Studenci otrzymują przygotowanie do projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych, kierowania robotami budowlanymi, opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych, pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych, wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych, projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach komunikacyjnych, instytucjach samorządowych i rządowych zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury.

 

Opinie

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny to coraz popularniejsze zagadnienie, ale jako kierunek studiów nie tak łatwo odnaleźć go w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Można go studiować w Warszawie, w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Wiktor, student Infrastruktury komunikacyjnej i transportu multimodalnego mówi:

„WAT to nowoczesna uczelnia, która kształci specjalistów przygotowanych do funkcjonowania we współczesnym świecie, współczesnym rynku i różnych branżach. Studia tutaj to dużo możliwości i szansa na ciekawą pracę.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY - ważne informacje

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Infrastrukturę komunikacyjną i transport multimodalny w WAT:

Absolwent kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budownictwa ogólnego,
 • technologii prac ładunkowych,
 • badań eksperymentalnych i symulacyjnych w transporcie multimodalnym,
 • kierowania procesem inwestycyjnym,
 • bezpieczeństwa technicznego transportu drogowego,
 • budownictwa morskiego i portowego,
 • budowy mostów,
 • komputerowych metod badań konstrukcji w transporcie multimodalnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodal

Absolwent kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
 • instytucjach samorządowych i rządowych zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)