INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY

Dodaj do ulubionych

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu logistyki oraz transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego. Ponadto nauczą się zarządzania infrastukturą komunikacyjną.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami budowlanymi i transportowymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacyjnym, powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny to:

 • język polski,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • dowolnie wybrany przedmiot.

Konieczne jest także dostarczenie wymaganych dokumentów, których lista znajdzie się na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY ?

Studia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół zagadnień związanych z logistyką, naukami technicznymi czy ścisłymi. Studenci rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę, głównie na temat dyscypliny, jaką jest logistyka. W planie zajęć znajdą się przedmioty dotyczące infrastruktury komunikacyjnej. Studenci poznają poznają różne typy transportu, między innymi transport:

 • lotniczy
 • morski
 • śródlądowy
 • lądowy
 • kolejowy

Program kształcenia przewiduje także realizacje warsztatów, dzięki którym można rozwinąć cenne umiejętności praktyczne. Studenci nauczą się zarządzać infrastrukturą komunikacyjną. Ponadto zdobędą kwalifikacje z obszaru analizy i oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi. Co więcej, poznają zasady budowy i eksploatacji urządzeń i maszyn wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY?

Studia na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
80
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY?

Absolwenci studiów infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności, mogą wykorzystać podczas pracy w firmach transportowych i budowlanych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z centrami logistycznymi oraz firmami konsultingowymi. Po ukończeniu studiów możliwe jest objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny:

 • centra logistyczne
 • firmy konsultingowe
 • firmy zajmujące się się funkcjonowaniem infrastruktury
 • firmy budowlane

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY

Komentarze (0)