Optoelektronika

Optoelektronika

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Optoelektronika – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Optoelektronika polega na wykorzystaniu światła, w celu przekazywania różnych informacji. Jest dziedziną złożoną z kilku elementów, bowiem wyróżnić można optoelektronikę światłowodową, obrazową, laserową, informatyczną oraz fotowoltaiczną. Dziedzinę tę bliżej poznają ci, którzy wybiorą studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Optoelektronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, testowania i uruchamiania systemów optoelektronicznych i mechatronicznych stosowanych w inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Studenci nabywają umiejętności w zakresie analizy i interpretacji danych pozyskiwanych z pokładowych systemów satelitarnych, stosowania dostępnych środków i systemów wykrywania zagrożeń, projektowania, konstruowania i eksploatacji sprzętu i urządzeń laserowych. Kierunek oferuje cztery specjalności. Są to: Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Lasery, Inżynieria bezpieczeństwa, Wojskowe systemy optoelektroniczne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Optoelektronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza matematyczna,
 • metody numeryczne,
 • optyka,
 • podstawy elektroniki kwantowej,
 • materiałoznawstwo optoelektroniczne,
 • detektory promieniowania optycznego,
 • technika światłowodowa,
 • programowalne układy cyfrowe,
 • technika laserowa,
 • spektroskopia i obrazowanie optyczne w badaniach materiałowych,
 • laserowe systemy łączności,
 • optoelektronika w systemach bezpieczeństwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Optoelektronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów, wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, stosowania materiałów optoelektronicznych. Dzięki zajęciom zaznajamiają się między innymi z optyką geometryczną, obrazowaniem geometrycznym w układzie ABCD, budową laserów i metodami generacji promieniowania, promieniowaniem ciał rzeczywistych, termowizyjnymi pomiarami telemetrycznymi, analizą i obliczaniem parametrów prostych generatorów i wzmacniaczy laserowych, przetwarzaniem i analizą danych wielowidmowych i hiperspektralnych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Optoelektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych, instytutach badawczo- rozwojowych, biurach projektowych, jednostkach atestujących urządzenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, jednostkach obrony terytorialnej, firmach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu.

 

Opinie

Warszawa to niezwykle istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci jest po prostu najobszerniejszy. Co na temat swojej uczelni mają do powiedzenia sami studenci? Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Kamil, student Optoelektroniki mówi:

„Jeśli masz głowę na karku, pomysł na siebie i zainteresowania, studiuj w WAT. Nowoczesne kierunki, ciekawe zajęcia, brak niepotrzebnych przedmiotów, dużo praktyki. Warto tutaj studiować.”

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OPTOELEKTRONIKA - ważne informacje

Optoelektronika studia Warszawa

Optoelektronika studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Optoelektronikę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Optoelektronikę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • materiałoznawstwa optoelektronicznego,
 • projektowania układów optycznych,
 • termowizji i techniki podczerwieni,
 • miernictwa i pomiarów optoelektronicznych,
 • techniki laserowej,
 • systemów terahercowych,
 • technologii wirtualnej rzeczywistości,
 • zastosowania impulsowych laserów wielkiej mocy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Optoelektronika:

Absolwent kierunku Optoelektronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach atestujących urządzenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa,
 • jednostkach obrony terytorialnej,
 • firmach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu,
 • firmach zajmujących się składowaniem i likwidacją substancji szczególnie niebezpiecznych,
 • instytucjach resortu obrony narodowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)