Optoelektronika - Warszawa

Optoelektronika - Warszawa

Optoelektronika - Warszawa

Studia w Warszawie

optoelektronika

Odkryj kierunek optoelektronika w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Optoelektronika studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Optoelektronika w Warszawie to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Optoelektronika – co to właściwie za dziedzina? Jest jedną z dyscyplin technicznych, które zajmuje się wykorzystywaniem specyficznych właściwości światła. Studenci podczas pierwszych semestrów kształcenia poznają najważniejsze tajniki matematyki, informatyki czy fizyki. Będzie to potrzebne do kolejnych etapów nauki, które skupiają się na nauce projektowania i wykorzystywania nowoczesnych systemów optoelektronicznych.

Zdobycze optoelektroniki wykorzystywane są dziś w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Rozbudowana wiedza techniczna pozwoli podjąć pracę w firmach zajmujących się wytwarzaniem specjalistycznego sprzętu. Na absolwentów czeka więc sektor IT, motoryzacyjny, medyczny. Części osób nieobca będzie także współpraca z Siłami Zbrojnymi RP.

 

czytaj dalej wszystko o Optoelektronika - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek optoelektronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Optoelektronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie optoelektronika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek optoelektronika w Warszawie?

Studia na kierunku optoelektronika zarezerwowane są dla najlepszych abiturientów szkół średnich. Uczelnie w Warszawie przyjmują tych kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki podczas egzaminów maturalnych.

Jeżeli zależy ci, by znaleźć się także na listach osób przyjętych, to swojej nauki nie możesz odkładać na później. Wśród przedmiotów, które powinieneś zdawać na maturze, powinny znaleźć się między innymi: matematyka, informatyka, fizyka, czy nawet fizyka z astronomią.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku optoelektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OPTOELEKTRONIKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OPTOELEKTRONIKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku optoelektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek optoelektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

 

Gdzie studiować na kierunku optoelektronika w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek optoelektronika w Warszawie

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OPTOELEKTRONIKA?

Dla wielu osób słowo „optoelektronika” może brzmieć jak czarna magia. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że jest to dziedzina nauki, która towarzyszy nam w codziennym życiu. Nie każdy po prostu musi się zastanawiać, jak choćby działa jego wyświetlacz w telefonie. Laikom wystarczy, że będą mogli ujrzeć na nim zdjęcia, filmy, teksty w jak najlepszej jakości. O to, by byśmy my mogli komfortowo korzystać między innymi z naszych wyświetlaczy, dbają właśnie optoelektronicy. Optoelektronika jest to bowiem nauka, która zajmuje się wykorzystaniem właściwości światła w celu przekazywania informacji.

Studia na kierunku optoelektronika zadedykowane są przede wszystkim dla umysłów ścisłych. Jeśli nie boisz się wyzwań, jakie współcześnie stawia nam chociażby matematyka i fizyka, to możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu swojej przygody edukacyjnej właśnie na tym kierunku. Musisz odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy studia, gdzie wszystkie zajęcia mają profil ścisły, będą ci sprawiać intelektualną satysfakcję.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku optoelektronika możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku optoelektronika w Warszawie realizowane są w ramach drugiego stopnia. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak optoelektronika nie mogą znajdować się w ofercie każdego ośrodka akademickiego. To ścisły profil kształcenia sprawdza, że uczelnie powinny dysponować doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i kadrę wykładowców, która posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu tej dyscypliny. Optoelektronika stanowi pewnego rodzaju prestiżową niszę, dlatego jeżeli studia na tym kierunku będziesz chciał rozpocząć w Warszawie, to czeka na ciebie propozycja uczelni, które znajdziesz w dziale poniżej.

W siatce programowej znajdziesz wiele fascynujących przedmiotów, swoją przygodę z optoelektroniką zaczniesz od doskonałego opanowania podstawowych nauk ścisłych, wśród których naczelne miejsce zajmować będzie matematyka, fizyka oraz informatyka. Jeśli zaczniesz przeglądać program kształcenia studiów na kierunku optoelektronika, to nie powinieneś być szczególnie zdziwiony, gdy znajdziesz w nim przedmioty takie jak:

  • elektronika ciała stałego
  • metody optymalizacji
  • czujniki światłowodowe
  • projektowanie urządzeń optoelektronicznych

Ile trwają studia na kierunku optoelektronika w Warszawie?

Studia na kierunku Optoelektronika w Warszawie trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OPTOELEKTRONIKA?

Kierunki ścisłe bardzo chętnie wybierane są przez zdolnych absolwentów szkół średnich przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Wykształcenie inżynieryjne gwarantuje bowiem konkretny fach, a co za tym idzie – pracę. Na rynku zatrudnienia nieustannie pojawią się nowe oferty dedykowane właśnie dla inżynierów, którzy gotowi są poprawiać jakość naszego życia i funkcjonowania w świecie.

Studia na kierunku optoelektronika nie odstają pod tym względem od innych kierunków ścisłych. Absolwenci warszawskich uczelni mogą liczyć na zatrudnienie we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, które zajmują się wytwarzaniem przykładowo wyświetlaczy. Czekają na ciebie także:

  • biura projektowe
  • ośrodki badawczo-rozwojowe

 

gdzie pracować będziesz nad twórczym wykorzystaniem potencjału światłowodów. Warto podkreślić, że w przypadku tak prestiżowych kierunków kształcenia możesz liczyć na bardzo szybki rozwój zawodowy na skali międzynarodowej.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)