Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

12.01.2022

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Archiwistyka jest dziedziną, która zajmuje się badaniem procesów archiwotwórczych w celu formułowania zasad teoretycznych opracowywania i udostępniania archiwaliów. To dyscyplina humanistyczna, złożona z takich elementów jak historia, bibliotekoznawstwo oraz informacja naukowa. Chcąc poznać ją bliżej warto zainteresować się ofertą edukacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w której widnieje kierunek o nazwie Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, konserwacji zbiorów archiwalnych, ich udostępniania oraz warsztatu badawczego archiwisty. Ponadto, studenci zaznajamiają się z historią Polski, a także historią dziejów powszechnych, jak również z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia prac badawczych oraz kwerendy naukowej. Oprócz tego, nabywają umiejętności w zakresie formułowania i analizowania problemów badawczych, posługiwania się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych oraz analizowania, oceniania i selekcjonowania informacji z zakresu archiwistyki.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • historia średniowieczna Polski,
 • język łaciński,
 • warsztat badawczy archiwisty,
 • współczesna dziedzina archiwalna,
 • metodyka kształtowania zasobu archiwalnego,
 • historia najnowsza Polski,
 • profilaktyka i konserwacja zbiorów archiwalnych,
 • historia Kościoła w czasach najnowszych,
 • zarządzanie archiwami,
 • polskie archiwa i źródła archiwalne XIX i XX wieku

 

Nabywane umiejętności

Studenci Archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UKSW uczą się samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu, posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych, rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy swojej, a także swojego zespołu, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informację z zakresu archiwistyki, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowo- badawczych, muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, administracji państwowej.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją warto zapoznać się z tym, co proponuje omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Julia, studentka Archiwistyki i zarządzania dokumentacją mówi:

„Na UKSW można studiować mnóstwo ciekawych kierunków i każdy odnajdzie tutaj coś dla siebie. To uczelnia z tradycjami, ale i nowoczesnym, praktycznym podejściem do kształcenia. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UKSW:

Absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • powszechnej historii archiwów,
 • faktografii historii Polski,
 • archiwów, bibliotek i instytucji kultury w Polsce i na świecie,
 • opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania w archiwach historycznych i kościelnych oraz współczesnych instytucjach,
 • gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego,
 • narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji,
 • metod profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

Absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowo- badawczych,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • bibliotekach,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism historycznych,
 • biurach podróży,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)