Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

22.03.2023

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2023/2024

W czasach, w których gospodarka oparta jest przede wszystkim na wiedzy, a głównym przedmiotem obrotu jest informacja, niezbędne wydaje się kształcenie osób o solidnej wiedzy na temat prawa i nowych technologii, jak również z zakresu funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Właśnie tym zajmuje się kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, realizowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, informatyki oraz nauk socjologicznych, która wydaje się niezbędna do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Studia stanowią przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona danych w sieciach i systemach komputerowych,
 • gospodarka cyfrowa i cyberprzestrzeń,
 • konsument na rynku cyfrowym,
 • cyberprzestępczość,
 • ochrona danych osobowych i RODO,
 • podstawy kryptologii,
 • prawne aspekty chmur obliczeniowych,
 • media w gospodarce cyfrowej,
 • własność intelektualna w gospodarce cyfrowej,
 • organizacja i zarządzanie,
 • konsument na rynku cyfrowym

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej nabywają umiejętności w zakresie korzystania z prawnych środków ochrony danych osobowych, korzystania z narzędzi zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, stosowania protokołów kryptograficznych, stosowania narzędzi i metod informatycznych do kryptograficznej ochrony informacji w systemach komputerowych, wykorzystywania narzędzi informatycznych do zabezpieczania danych, wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej należy zwrócić uwagę na ofertę dydaktyczną omawianej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Karol, student Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej mówi:

„UKSW daje szerokie możliwości. Różnorodne kierunki, praktyczne programy nauczania, ciekawe zajęcia. Co najważniejsze, na UKSW można zdobyć wykształcenie, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku, więc nie trzeba się martwić o to, co robić po zakończeniu studiów.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany przy ul. Wóycickiego 1/3  bud. 17 w Warszawie.

Kontakt:

tel. (22) 569 96 50

www.wpia.uksw.edu.pl

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na UKSW:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • korzystania z prawnych środków ochrony danych osobowych,
 • usług świadczonych za pomocą nowych technologii,
 • korzystania z narzędzi zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,
 • stosowania protokołów kryptograficznych,
 • mechanizmów działalności mediów w gospodarce cyfrowej,
 • stosowania narzędzi i metod informatycznych do kryptograficznej ochrony informacji w systemach komputerowych,
 • wykorzystywania narzędzi informatycznych do zabezpieczania danych,
 • wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • podmiotach prywatnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)