Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska

12.01.2022

Ekonomia menedżerska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Ekonomia menedżerska zajmuje się najkorzystniejszymi i właściwymi częściami zasobów, które są ograniczone w przebiegu kierowania firmą lub organizacją. Łatwiej to zrozumieć obierając kierunek studiów o takiej samej nazwie, który realizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku ekonomia menedżerska w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Ekonomia menedżerska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji oraz procesów podejmowania decyzji gospodarczych. Studenci poznają sposób funkcjonowania złożonych systemów społeczno- gospodarczych oraz zależności i relacje zachodzące między elementami tego systemu. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, bezpieczeństwa gospodarczego, logistyki oraz instrumentów finansowych, a także rozwijają kompetencje menedżerskie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • socjologia zarządzania,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
 • prawo gospodarcze,
 • metody i techniki negocjacji,
 • zarządzanie jakością,
 • ekonomia społeczna,
 • analiza projektów inwestycyjnych,
 • zarządzanie projektami,
 • metody optymalizacji decyzji menedżerskich,
 • instrumenty i strategie finansowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ekonomii menedżerskiej na UKSW nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania, interpretowania i wyjaśniania złożonych zjawisk gospodarczych i procesów społecznych, prowadzenia negocjacji biznesowych, interpretacji i prezentacji informacji, stosowania metod, narzędzi i technik informacyjno- komunikacyjnych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Ekonomii menedżerskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non- profit, ośrodkach badawczych.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Ekonomię menedżerską warto zapoznać z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Tomek, student Ekonomii menedżerskiej mówi:

„Studiuję na UKSW z kilku powodów. Tutaj studiowali moi rodzice i postanowiłem podążyć ich śladem. Oczywiście, studiuje inny kierunek i w innej formie, ale dumny jestem z tego, że studiuje właśnie tutaj. To świetna i ważna uczelnia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię menedżerską na UKSW:

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • identyfikowania, interpretowania i wyjaśniania złożonych zjawisk gospodarczych i procesów społecznych,
 • metod optymalizacji decyzji menedżerskich,
 • bezpieczeństwa gospodarczego,
 • metod i technik negocjacji,
 • zarządzania jakością,
 • analizowania, prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych,
 • zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • logistyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia menedżerska:

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • organizacjach non- profit,
 • ośrodkach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)