Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

26.01.2022

Bezpieczeństwo międzynarodowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Jak opisać zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego? Zapewne jest to brak zagrożeń, stan środowiska międzynarodowego gwarantujący stabilność, a także pewne działania na rzecz ochrony określonych wartości. Bezpieczeństwo międzynarodowe to także kierunek studiów oferowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, skierowany do osób zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym oraz pracą w różnego rodzaju organizacjach, służbach, bądź instytucjach.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z takich obszarów jak: zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityka, bezpieczeństwo ekologiczne, służby specjalne w stosunkach międzynarodowych, protokół dyplomatyczny, międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie kryzysowe w NATO i Unii Europejskiej, najnowsze technologie militarne, handel bronią, spory i konflikty zbrojne, czy strategie bezpieczeństwa. Studenci uczą się samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać problemy oraz analizować ich źródła, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, oceniać zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, a także prognozować zjawiska społeczne zagrażające bezpieczeństwu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • teorie bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe w warunkach globalizacji,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • międzynarodowe stosunki militarne,
 • współczesne spory i konflikty międzynarodowe,
 • siły zbrojne wybranych państw,
 • metodologia badań bezpieczeństwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa międzynarodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie dokonywania interpretacji zjawisk zachodzących w systemach życia społecznego, analizowania relacji pomiędzy podmiotami w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, analizowania i planowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Bezpieczeństwa międzynarodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli podjąć pracę między innymi w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, formacjach takich jak policja, służba graniczna, siły zbrojne, służby specjalne, a także w firmach prywatnych działających w obszarze współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa.

 

Opinie

Kraków to jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich, w którym kandydaci na studia odnajdą wiele różnorodnych propozycji kształcenia. Osoby zainteresowane bezpieczeństwem międzynarodowym powinny zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, bowiem prowadzi studia dotyczące tego zagadnienia. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Rafał, student Bezpieczeństwa międzynarodowego mówi:

„W Krakowie jest wiele uczelni, ale nie wszystkie oferują nowoczesne kierunki studiów. Ja wybrałem Uniwersytet Pedagogiczny, ponieważ proponuje kierunki, których programy dostosowane są do wymagań współczesnego rynku pracy, a to oznacza, że kształcimy się w tych dyscyplinach, na które istnieje zapotrzebowanie. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo międzynarodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • rozstrzygania sporów międzynarodowych,
 • międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka,
 • międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych,
 • międzynarodowych misji pokojowych i stabilizacyjnych,
 • zarządzania kryzysowego w NATO i Unii Europejskiej,
 • międzynarodowej kontroli zbrojeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • organach administracji państwowej,
 • policji,
 • służbie granicznej,
 • służbach specjalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)