Archaeology

Archaeology

Archaeology

10.04.2022

Archaeology – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Archeologia jest nauką historyczną, badającą przeszłość dawnych społeczeństw. Stara się dowiedzieć jak mogło wyglądać życie naszych przodków na podstawie znalezionych źródeł, czyli różnego rodzaju pozostałości materialnych. Czy archeologia jest kierunkiem popularnym? Zdecydowanie, tak. Dlatego na Uniwersytecie Warszawskim można studiować tę dziedzinę również w języku angielskim, zdobywając tym samym nie tylko szeroką wiedzę i liczne umiejętności, ale również rozwijając zdolności językowe, umożliwiające pracę zawodową w międzynarodowym środowisku.

Studia na kierunku archaeology w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie interpretowania źródeł archeologicznych i dobierania właściwych metod analitycznych, a także prezentowania uzyskanych wyników, posługiwania się pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii, jak również rozpoznawania różnych wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem oraz dokumentowania ich i przeprowadzania analizy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • warsztat badawczy archeologa,
 • źródła wiedzy o przeszłości,
 • człowiek w pradziejach,
 • teorie i metody badań w archeologii,
 • metodyka archeologicznych badań terenowych,
 • dokumentacja rysunkowa,
 • metody dokumentacji fotograficznej,
 • epoka kamienia i epoka brązu

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania źródeł archeologicznych i dobierania właściwych metod analitycznych, wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania informacji o źródłach archeologicznych, tłumaczenia tekstów, rozpoznawania różnych rodzajów tekstów w wybranym języku dawnej cywilizacji, posługiwania się pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi, wykrywania zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi, stosowania odpowiednich metod i technik archeologicznych, planowania prac w zakresie archeologicznych badań terenowych, stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowo- dydaktycznych, placówkach naukowo- badawczych, placówkach muzealnych, placówkach konserwatorskich.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Na tych, którzy chcieliby pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu archeologii, ale w języku angielskim, czeka Uniwersytet Warszawski. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Konrad, student kierunku Archeology mówi:

„Na Uniwersytecie Warszawskim można zgłębić każdą dziedzinę. Można rozwijać się w różnorodnych dyscyplinach i przygotowywać się do różnorodnych obowiązków zawodowych. UW to uczelnia, którą każdy dobrze zna, a każdy student wie, że zdobywa tutaj cenne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Archeology na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretowania źródeł archeologicznych i dobierania właściwych metod analitycznych,
 • wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji o źródłach archeologicznych,
 • posługiwania się pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi,
 • wykrywania zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi,
 • stosowania odpowiednich metod i technik archeologicznych,
 • planowania prac w zakresie archeologicznych badań terenowych, tłumaczenia tekstów,
 • rozpoznawania różnych rodzajów tekstów w wybranym języku dawnej cywilizacji,
 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeology:

Absolwent kierunku Archeology na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowo- dydaktycznych,
 • placówkach muzealnych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • placówkach konserwatorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)