Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

12.01.2022

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Ekologiczne rolnictwo oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Oparty jest na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Celem ekologicznego rolnictwa jest życie zgodne z prawami natury, jak również produkcja żywności wysokiej jakości służącej zdrowiu człowieka przy utrzymaniu lub podwyższaniu żyzności gleby, a także naturalna ochrona roślin przed chorobami. Więcej na temat tego zagadnienia dowiedzą się ci, którzy wybiorą kierunek o nazwie Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, który prowadzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Studia na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w SGGW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędnej do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku. Studenci poznają zjawiska składające się na funkcjonowanie organizmów żywych, a także przyrody nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji, podstawowe pojęcia ekologiczne, agrometeorologiczne, właściwości środowiska glebowego, jak również metody, techniki i technologie oraz narzędzia i materiały pozwalające na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach rolnictwa ekologicznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona środowiska,
 • produkcja żywności na świecie,
 • zrównoważone systemy produkcji żywności,
 • gleboznawstwo,
 • fizjologia zwierząt i żywienie ekologiczne,
 • system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym,
 • technika rolnicza,
 • surowce i produkty ekologiczne,
 • herbologia,
 • bezpieczeństwo i higiena żywności,
 • ekonomika i organizacja gospodarstw ekologicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie identyfikowania standardowych zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych na poziomie lokalnym i światowym, stosowania podstawowych metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych, oceniania i interpretowania podstawowych parametrów biologicznych roślin w celu diagnozowania fizjologiczno- biochemicznego stanu roślin, projektowania modyfikacji stanu środowiska w celu polepszenia warunków wzrostu roślin i stanu środowiska przyrodniczego, projektowania procesów produkcji ekologicznych środków spożywczych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w gospodarstwach ekologicznych, zakładach przetwórstwa ekologicznej żywności, firmach zajmujących się obsługą produkcji ekologicznej, agrobiznesie, redakcjach czasopism rolniczych.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Ekologiczne rolnictwo i produkcję żywności, a nasza uwaga skierowana jest na stolicę, należy zadać pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Ewelina, studentka Ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności mówi:

„SGGW to uczelnia, która podąża za trendami, a dzięki temu każdy student ma pewność, że zdobywa wykształcenie, które jest potrzebne na rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w SGGW:

Absolwent kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów biologicznych i fizjologicznych zachodzących w roślinie i łanie roślin,
 • mechanizmów regulacji podstawowych procesów życiowych roślin,
 • metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach rolnictwa ekologicznego,
 • ekologicznego żywienia i chowu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • oceniania i interpretowania podstawowych parametrów biologicznych roślin w celu diagnozowania fizjologiczno- biochemicznego stanu roślin,
 • projektowania modyfikacji stanu środowiska w celu polepszenia warunków wzrostu roślin i stanu środowiska przyrodniczego,
 • projektowania procesów produkcji ekologicznych środków spożywczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności:

Absolwent kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • gospodarstwach ekologicznych,
 • zakładach przetwórstwa ekologicznej żywności,
 • firmach zajmujących się obsługą produkcji ekologicznej,
 • agrobiznesie,
 • redakcjach czasopism rolniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)