Pedagogika zdolności i informatyki

Pedagogika zdolności i informatyki

Pedagogika zdolności i informatyki

13.06.2022

Pedagogika zdolności i informatyki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Pedagogika zdolności i informatyki to kierunek dostosowany do aktualnych tendencji kształcenia, skoncentrowany na rozwoju zdolności osobistych studenta oraz uwrażliwiający na zdolności podopiecznych. To kierunek zwracający uwagę na działania na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazujący potrzebę specjalnych oddziaływań wobec osób zdolnych, uzdolnionych i utalentowanych. Prowadzony jest w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki w APS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stanowi przygotowanie do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych. Studenci pozyskują solidną wiedzę pedagogiczną wzbogaconą o zagadnienia z zakresu heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości, a także zdobywają umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • algorytmika i zastosowanie algorytmów,
 • podstawy psychologii,
 • programowanie,
 • pedagogika zdolności,
 • grafika komputerowa wektorowa,
 • zarządzanie siecią w pracowni informatycznej,
 • pedagogika twórczości,
 • oprogramowanie dydaktyczne,
 • konstruowanie i programowanie robotów,
 • pedagogika integracyjna i włączająca,
 • edukacja kulturalna i retoryka,
 • narzędzia informatyczne w badaniach pedagogicznych,
 • metody heurystyczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, stosowania oprogramowania komputerowego, programowania w różnych środowiskach programistycznych i językach programowania, dobierania i stosowania technologii informatycznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów, projektowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia, konstruowania i prowadzenia badań pedagogicznych, planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach.

 

Opinie

Studia w Warszawie to szerokie zagadnienie, bowiem złożone z wielu elementów. Kandydaci na studia w stolicy otrzymują bardzo wiele możliwości i propozycji kształcenia, w tym w zakresie nauk pedagogicznych. Uczelnią, która realizuje studia pedagogiczne jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Martyna, studentka Pedagogiki zdolności i informatyki mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom współczesnego rynku. Dlatego można studiować tutaj nowatorskie kierunki, nastawione głównie na pozyskanie ważnych umiejętności.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pedagogika zdolności i informatyki w APS:

Absolwent kierunku Pedagogika zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • specyfiki funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,
 • ogólnych zagadnień informatyki oraz budowy i funkcjonowania systemów informatycznych,
 • możliwości i zastosowania oprogramowania komputerowego,
 • analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych,
 • dobierania i stosowania technologii informatycznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
 • bezpieczeństwa danych i urządzeń technicznych,
 • projektowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia,
 • konstruowania i prowadzenia badań pedagogicznych,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika zdolności i informatyki:

Absolwent kierunku Pedagogika zdolności i informatyki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach edukacyjnych,
 • firmach komercyjnych w branży szkoleniowej,
 • fundacjach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • placówkach upowszechniania kultury,
 • świetlicach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)