Environmental and Plant Biotechnology

Environmental and Plant Biotechnology

Environmental and Plant Biotechnology

11.04.2022

Environmenetal and Plant Biotechnology – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Kierunek Environmenetal and Plant Biotechnology to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się, związane z prowadzoną gospodarką rolniczo- leśną i przemysłową oraz z ich oddziaływaniem na organizmy żywe i otaczające środowisko przyrodnicze. Kierunek ten, w pełni realizowany w języku angielskim, oferuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia na kierunku environmental and plant biotechnology w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin oraz ochronie środowiska naturalnego. Studenci poznają przyrodnicze i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów oraz techniczne możliwości wykorzystania żywych organizmów dla dobra nowoczesnego i inteligentnego społeczeństwa, jak również nabywają umiejętności wykorzystywania narzędzi analitycznych i diagnostycznych do rozwiązywania problemów w podstawowych procesach biotechnologicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Humanistic course in culture, art and tradition of the region,
 • Foreign language,
 • Molecular biology,
 • Plant and microbial proteomics,
 • Physiology of stress in plants,
 • Biostatistics,
 • Ecotoxicology,
 • Instrumental analysis,
 • Soil chemistry and microbiology,
 • Genetic engineering,
 • Bioremediation and soil reclamation

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie projektowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu biotechnologii, wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych do analizy statystycznej wyników doświadczeń, analizowania problemów współczesnej biotechnologii mikroorganizmów, roślin i środowiska, dokonywania fizykochemicznej analizy wody, gleby i ścieków, stosowania odpowiednich kryteriów oceny toksyczności szkodliwych substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego wobec różnych ekosystemów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą wykorzystanie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w ochronie środowiska, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, biochemicznym, molekularnym, instytutach naukowych, instytutach badawczo- rozwojowych, jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin i ochrony środowiska, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Studia w Krakowie to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem złożone z niezliczonej ilości ofert edukacyjnych. W stolicy Małopolski można studiować kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Przykładem jest kierunek Environmenetal and Plant Biotechnology, oferowany przez omawianą uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Patrycja, studentka Environmenetal and Plant Biotechnology mówi:

„Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a na dodatek przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

Environmenetal and Plant Biotechnology - ważne informacje

Environmenetal and Plant Biotechnology studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Environmenetal and Plant Biotechnology na UR Kraków:

Absolwent kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu biotechnologii,
 • wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych do analizy statystycznej wyników doświadczeń,
 • analizowania problemów współczesnej biotechnologii mikroorganizmów, roślin i środowiska,
 • dokonywania fizykochemicznej analizy wody, gleby i ścieków,
 • stosowania odpowiednich kryteriów oceny toksyczności szkodliwych substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego wobec różnych ekosystemów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology:

Absolwent kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą wykorzystanie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w ochronie środowiska,
 • laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, biochemicznym, molekularnym,
 • instytutach naukowych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin i ochrony środowiska,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)