Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

07.03.2023

Zarządzanie biznesem – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2023/2024

Na czym może polegać zarządzanie biznesem i jakie umiejętności należy posiadać, aby robić to dobrze? Gdybyśmy przeprowadzili uliczną sondę i zadali pytanie: czym powinien charakteryzować się współczesny menedżer, dowiedzielibyśmy się, iż powinien być samodzielny, odpowiedzialny, kreatywny, skuteczny, komunikatywny, powinien potrafić kształtować wizerunek własny i firmy… Co ciekawe, odpowiedzi może być bardzo wiele i każda z nich może być prawidłowa. Zarządzanie biznesem to układanka złożona z różnego rodzaju elementów, a zatem wspomniany przez nas menedżer powinien posiadać wiele umiejętności, jak również wiedzę interdyscyplinarną, czyli wiedzę stanowiącą połączenie zagadnień z różnych dziedzin. Właśnie dlatego powstał kierunek Zarządzanie biznesem, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia na kierunku zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, a w szczególności z zakresu nauk o zarządzaniu. Studenci dowiadują się między innymi tego, w jaki sposób można prowadzić własny biznes, jak prawidłowo powinna funkcjonować organizacja, jak również w jaki sposób podjąć i prawidłowo prowadzić współpracę z partnerami biznesowymi. Poznają normy i reguły działania organizacji, zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz patentowego, nowoczesne narzędzia komunikacji, a także sposoby komercjalizacji pomysłów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Łódzkim oparte są na programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo handlowe,
 • doskonalenie kompetencji osobistych,
 • komercjalizacja pomysłów,
 • umowy w obrocie gospodarczym,
 • rachunkowość w procesie zarządzania,
 • ekonomia menedżerska,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • zarządzanie firmą,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • współczesne koncepcje marketingu,
 • standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT,
 • analiza procesów biznesowych,
 • język angielski.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania biznesem nabywają umiejętności między innymi w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i biznesowych, prawnych i rynkowych oraz relacji między nimi, opisywania przyczyn oraz przebiegu procesów społecznych i biznesowych, prawnych i rynkowych związanych z działalnością organizacji biznesowej, analizowania przyczyn i przebiegu procesów wewnętrznych w organizacji, prognozowania i modelowania zintegrowanych procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, posługiwania się systemami normatywnymi, analizowania zjawisk społeczno- gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania biznesem na Uniwersytecie Łódzkim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Naturalnie, wybór ośrodka akademickiego oraz konkretnej uczelni uzależniony jest od tego, w jakim kierunku planujemy się rozwijać. Jeśli chcielibyśmy podjąć naukę na kierunku takim jak Zarządzanie biznesem, to musimy zwrócić uwagę na Uniwersytet Łódzki, czyli uczelnię, która ten kierunek realizuje. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Mariusz, student Zarządzania biznesem mówi:

„Na Uniwersytecie Łódzkim każdy odnajdzie coś dla siebie. Wybór kierunków jest bardzo duży, do tego prowadzone są różnorodne specjalności, więc nawet najbardziej wybredny albo niezdecydowany kandydat na studia znajdzie tutaj coś, co go zainteresuje.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku zarządzanie biznesem prowadzone są przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowanego przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi.

Kontakt:

tel. (0-42) 635 50 51

www.wz.uni.lodz.pl

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania organizacji,
 • podejmowania i prowadzenia współpracy z partnerami biznesowymi,
 • modelowania biznesowego,
 • inżynierii systemów informatycznych,
 • opisywania przyczyn oraz przebiegu procesów społecznych i biznesowych, prawnych i rynkowych związanych z działalnością organizacji biznesowej,
 • analizowania przyczyn i przebiegu procesów wewnętrznych w organizacji,
 • prognozowania i modelowania zintegrowanych procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie biznesem:

Absolwent kierunku Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • działach IT,
 • zespołach projektowo- programistycznych,
 • zespołach wdrożeniowych,
 • zespołach obsługi infrastruktury IT.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)