Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Łódzki

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UŁ i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Łódzki (UŁ) kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia I stopnia na UŁ będzie przeprowadzona w formie online w terminie od maja 2024 r. do lipca 2024 r.
Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.lodz.pl
 
 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: filologia hiszpańska oraz biegły rewident

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2024/2025

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2024/2025 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby kandydatów na jedno miejsce: psychologia (15,14), biologia kryminalistyczna (ponad 10,31), marketing (8,97), filologia angielska (8,51), Business Management studia w języku angielskim (8,3), zarządzanie (8,03), dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (7), stosunki międzynarodowe (6,6), nowe media i kultura cyfrowa (6,16) oraz produkcja teatralna i organizacja widowisk (5,92).
 
 

Uniwersytet Łódzki - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 15,14 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 10,31 kandydatów
 • Marketing: 8,97 kandydatów
 • Filologia angielska: 8,51 kandydatów
 • Business Management - studia w języku angielskim: 8,3 kandydatów
 • Zarządzanie: 8,03 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 7 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 6,6 kandydatów
 • Nowe media i kultura cyfrowa: 6,16 kandydatów
 • Produkcja teatralna i organizacja widowsik: 5,92 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2024/2025 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Polecane Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2024/2025

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (1726), Prawo (1074),  Filologia angielska (991), Zarządzanie (628), Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (609), Marketing (597), Finanse i rachunkowość (573), Ekonomia (566), Biologia kryminalistyczna (546), Informatyka (545) oraz Inwestycje i nieruchomości (484).
Na kolejnych miejscach znalazły się: Lingwistyka dla biznesu, Informatyka - studia inżynierskie, Logistyka - profil praktyczny, Finanse i biznes międzynarodowy, Stosunki międzynarodowe, Filologia hiszpańska z językiem angielskim oraz Pedagogika.     
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia (17,26), Business Management studia w języku angielskim (12,15), biologia kryminalistyczna (ponad 12,13), zarządzanie (10,47), marketing (9,95), filologia angielska (9,91), stosunki międzynarodowe (8,02), dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (7,61), nowe media i kultura cyfrowa (7) oraz filologia hiszpańska z językiem angielskim (6,43).
Dużą popularnością cieszyły się także: twórcze pisanie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, Digital Communication and Social Media for Management (studia w języku angielskim), finanse i inwestycje, Management and Finance (w języku angielskim). 
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim:
 • Psychologia: 1726 kandydatów
 • Prawo: 1074 kandydatów
 • Filologia angielska: 991 kandydatów
 • Zarządzanie: 628 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 609 kandydatów
 • Marketing: 597 kandydatów
 • Finanse i rachunkowość: 573 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 546 kandydatów
 • Informatyka: 545 kandydatów
 • Inwestycje i nieruchomości: 484 kandydatów
 • Lingwistyka dla biznesu: 447 kandydatów
 • Informatyka - studia inżynierskie: 430 kandydatów
 • Logistyka - profil praktyczny: 438 kandydatów
 • Finanse i biznes międzynarodowy: 410 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 401 kandydatów
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 386 kandydatów
 • Pedagogika: 384 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Łódzki - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 17,26 kandydatów
 • Business Management - studia w języku angielskim: 12,15 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 12,13 kandydatów
 • Zarządzanie: 10,47 kandydatów
 • Marketing: 9,95 kandydatów
 • Filologia angielska: 9,91 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 8,02 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 7,61 kandydatów
 • Nowe media i kultura cyfrowa: 7 kandydatów
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 6,43 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Polecane Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2023/2024

 

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2024/2025 to wynik wieloletniego doświadczenia oraz odpowiedź na najnowsze trendy w obszarze nauczania. Ciągle doskonalimy programy studiów w taki sposób, aby dotrzymywały tempa dynamicznym zmianom zachodzącym na europejskim rynku pracy. 
Proponujemy kandydatom szeroki wachlarz kierunków, które kształcą humanistów, umysły ścisłe, specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a nawet inżynierów. Nasi absolwenci to specjaliści pożądani zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach.
 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Administracja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Analityka biznesu - Wydział Zarządzania UŁ
 • Analityka chemiczna - Wydział Chemii UŁ
 • Analiza danych - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Archeologia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Automatyzacja procesów biznesowych - bpa - Wydział Zarządzania UŁ
 • Bankowość i finanse cyfrowe - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Biegły rewident i audyt finansowy - Wydział Zarządzania UŁ
 • Biologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biologia kryminalistyczna - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Business and digital analytics - Wydział Zarządzania UŁ
 • Business management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Chemia - Wydział Chemii UŁ
 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Wydział Chemii UŁ
 • Chemia materiałów i nanotechnologia - Wydział Chemii UŁ
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Digital communication and social media for management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Dziennikarstwo międzynarodowe - Wydział Filologiczny UŁ
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Wydział Filologiczny UŁ
 • E-historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Ekomiasto - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Ekomiasto - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonometria i analityka danych - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonomia studia w języku angielskim - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Environmental management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia romańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia włoska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filozofia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Finanse i biznes międzynarodowy - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Finanse i inwestycje - Wydział Zarządzania UŁ
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Fizyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Geografia - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Geoinformacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Geomonitoring - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Historia sztuki - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Informacja w środowisku cyfrowym - Wydział Filologiczny UŁ
 • Informatologia z biznesowym językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Informatyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Informatyka ekonomiczna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • International and political studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • International marketing - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Inwestycje i nieruchomości - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Kultura i sztuka współczesna - Wydział Filologiczny UŁ
 • Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UŁ
 • Leśnictwo - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Lingwistyka dla biznesu - Wydział Filologiczny UŁ
 • Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej - Wydział Filologiczny UŁ
 • Logistyka - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Logistyka - Wydział Zarządzania UŁ
 • Logistyka w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Logistyka w gospodarce - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Logopedia - Wydział Filologiczny UŁ
 • Logopedia z audiologią - Wydział Filologiczny UŁ
 • Management and finance - Wydział Zarządzania UŁ
 • Marketing - Wydział Zarządzania UŁ
 • Master’s degree in women’s and gender studies - Wydział Filologiczny UŁ
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Media audiowizualne i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 • Międzynarodowe studia kulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Mikrobiologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Nauczanie chemii - Wydział Chemii UŁ
 • Nowe media i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Okcydentalistyka - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Pedagogika - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Planowanie i organizacja przestrzeni - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Praca socjalna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Prawo podatkowe i rachunkowość - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk - Wydział Filologiczny UŁ
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - Wydział Zarządzania UŁ
 • Psychologia - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Rachunkowość - Wydział Zarządzania UŁ
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania UŁ
 • Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Socjologia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Studia azjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Studia polskie z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Studia polsko-niemieckie - Wydział Filologiczny UŁ
 • Translatoryka - Wydział Filologiczny UŁ
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Turystyka i rekreacja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Turystyka zrównoważona - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Twórcze pisanie - Wydział Filologiczny UŁ
 • Wojskoznawstwo - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie miastem - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie w administracji publicznej - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania UŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Łódzkim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: Prawo nowych technologii oraz master’s degree in women’s and gender studies.

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) - 2022

 1. Digital communication and social media for management 
 2. Environmental Management 
 3. Business and Digital Analytics
 4. Leśnictwo (II stopień) Filia w Tomaszowie
 5. Chemia Materiałów i nanotechnologia (II stopień)
 6. Geografia stosowana (II stopień)
 7. Turystyka zrównoważona (II stopień)
 8. Wychowanie fizyczne i zdrowotne
 9. Ekonometria i analityka danych (II stopień)

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Łódzki - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Łódzki: znaleziono 109

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka biznesu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka chemiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analiza danych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa

I stopnia

stacjonarne

Bankowość i finanse cyfrowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne

Biegły rewident i audyt finansowy

II stopnia

niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia kryminalistyczna

I stopnia

stacjonarne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Business and digital analytics

II stopnia

stacjonarne

Business management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia materiałów i nanotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

I stopnia

stacjonarne

Digital communication and social media for management

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-historia

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Ekomiasto

I stopnia

stacjonarne

Ekonometria i analityka danych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia studia w języku angielskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Environmental management

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska

II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska z językiem angielskim

I stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i biznes międzynarodowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i inwestycje

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geomonitoring

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informacja w środowisku cyfrowym

I stopnia

stacjonarne

Informatologia z biznesowym językiem angielskim

II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka ekonomiczna

I stopnia

stacjonarne

International and political studies

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International marketing

I stopnia

stacjonarne

Inwestycje i nieruchomości

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura i sztuka współczesna

II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka dla biznesu

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

II stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w biznesie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w gospodarce

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z audiologią

I stopnia

stacjonarne

Management and finance

I stopnia

stacjonarne

Marketing

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Master’s degree in women’s and gender studies

II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media audiowizualne i kultura cyfrowa

II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe studia kulturowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie chemii

II stopnia

stacjonarne

Nowe media i kultura cyfrowa

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Okcydentalistyka

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Planowanie i organizacja przestrzeni

II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo podatkowe i rachunkowość

II stopnia

niestacjonarne

Prawo zatrudnienia - kadry i płace

II stopnia

niestacjonarne

Produkcja teatralna i organizacja widowisk

I stopnia

stacjonarne

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia azjatyckie

I stopnia

stacjonarne

Studia polskie z językiem angielskim

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko-niemieckie

I stopnia

stacjonarne

Translatoryka

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne

Turystyka zrównoważona

II stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie

I stopnia

stacjonarne

Wojskoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i zdrowotne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie miastem

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w administracji publicznej

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Łódzki popularne kierunki

Rozwiń

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)