Chemiczna analiza instrumentalna

Chemiczna analiza instrumentalna

Chemiczna analiza instrumentalna

23.03.2022

Chemiczna analiza instrumentalna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Absorpcyjna spektrometria atomowa, refraktometria, polarografia. Co oznaczają te pojęcia? Są to terminy, z którymi spotka się każdy student Chemicznej analizy instrumentalnej. Mówiąc dokładniej, chemiczna analiza instrumentalna jest działem analizy chemicznej, który obejmuje metody pomiaru własności fizycznych lub własności fizykochemicznych badanej próbki. Dzięki nim można określić własności elektryczne i elektrochemiczne, własności optyczne, własności rozdzielania międzyfazowego, czy też promieniotwórczość. Być może pojęcia te wydają się skomplikowane bądź nawet niezrozumiałe, ale na pewno nie dla tych, którzy podejmą studia na kierunku Chemiczna analiza instrumentalna, na Uniwersytecie Warszawskim.

Studia na kierunku chemiczna analiza instrumentalna w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Chemiczna analiza instrumentalna na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu wielu dziedzin, na czele z chemią fizyczną, chemią organiczną, chemią nieorganiczną, czy krystalografią. W toku studiów studenci uczą się używać różnych technik pomiarowych, posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, posługiwać się substancjami chemicznymi i postępować z odpadami. Oprócz tego, zaznajamiają się jeszcze z organizacją kosztów, szacowaniem kosztów analiz chemicznych oraz zarządzaniem personelem.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Chemiczna analiza instrumentalna na Uniwersytecie Warszawskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna,
 • matematyka,
 • chemia kwantowa,
 • chemia analityczna,
 • chemia fizyczna,
 • biotechnologia,
 • krystalografia,
 • metody chromatograficzne,
 • metody numeryczne,
 • elementy biochemii,
 • gospodarka odpadami,
 • zarządzanie laboratorium chemicznym,
 • badanie specjacji w próbkach naturalnych,
 • automatyzacja analizy chemicznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Chemicznej analizy instrumentalnej wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami między innymi w zakresie chemii, jak również fizyki oraz matematyki. Potrafią używać podstawowych i zaawansowanych technik pomiarowych w celu analizy fizyko- chemicznej, posługiwać się metodami numerycznymi i metodami statystyki matematycznej do weryfikacji danych doświadczalnych, oceniać wiarygodność uzyskanych wyników, znają podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii, wiedzą jak przeprowadzić analizę jakościową i ilościową substancji przy pomocy analizy instrumentalnej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Chemicznej analizy instrumentalnej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki. Jakich? Między innymi w kryminalistyce, analityce żywności, farmaceutyce, badaniach klinicznych.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc pozyskać wiedzę z zakresu chemicznej analizy instrumentalnej warto zaznajomić się z ofertą dydaktyczną jednego z największych polskich uniwersytetów. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Ola, studentka Chemicznej analizy instrumentalnej mówi:

„Nieważne, czy chcesz zdobyć wiedzę na temat chemii, historii, czy politologii. Na Uniwersytecie Warszawskim znajdziesz wszystko. Tutaj każdy otrzymuje możliwość zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, a dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Chemiczna analiza instrumentalna na UW:

Absolwent kierunku Chemiczna analiza instrumentalna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki,
 • chemii ogólnej,
 • chemii kwantowej,
 • spektroskopii molekularnej,
 • posługiwania się chemicznym sprzętem laboratoryjnym,
 • zarządzania pracą w laboratorium,
 • posługiwania się metodami numerycznymi oraz metodami statystyki matematycznej do weryfikacji danych doświadczalnych,
 • przeprowadzania analizy jakościowej oraz ilościowej substancji nieorganicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemiczna analiza instrumentalna:

Absolwent kierunku Chemiczna analiza instrumentalna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • kryminalistyce,
 • analityce żywności,
 • farmaceutyce,
 • badaniach klinicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemiczna analiza instrumentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)