Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

14.01.2022

Filologia klasyczna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Filologię klasyczną określa się jako zamiłowanie do języków klasycznych, a są nimi łacina i greka, czyli języki fundamentalne dla kultury europejskiej. Pomimo tego, iż nie stykamy się z nimi tak często jak kiedyś, to i tak obecne są w naszym życiu i to w różnych jego sferach. Na pewno każdy spotkał się z popularnymi sentencjami, takimi jak: „Ora et labora”, co oznacza „módl się i pracuj”, czy „carpe diem”, czyli „chwytaj dzień”, ale języki te pojawiają się nie tylko w dawnych hasłach, ale i…piłce nożnej! Każdy sympatyk futbolu zna takie drużyny jak Borussia Dortmund, czy Borussia Mönchengladbach – nazwy ich pochodzą z łaciny, bowiem „borussia” oznacza Prusy. Czym jeszcze mogą zaskoczyć języki klasyczne? Można to sprawdzić wybierając kierunek Filologia klasyczna, który oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku filologia klasyczna w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy humanistycznej, z nastawieniem oczywiście na zagadnienia dotyczące języka starogreckiego i języka łacińska oraz kultury antycznej i neolatynistyki. Studenci zaznajamiają się z historią literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, historią literatury średniowiecznej i bizantyjskiej, a także z religiami starożytnymi oraz powiązaniami między kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oparte są na programie, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka łacińskiego,
 • praktyczna nauka języka greckiego,
 • mitologia grecko- rzymska,
 • elementy kultury antycznej,
 • historia filozofii starożytnej,
 • historia literatury greckiej,
 • stylistyka praktyczna,
 • metryka antyczna,
 • gramatyka opisowa łacińska

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii klasycznej na UKSW nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji, prowadzenia kwerendy bibliograficznej, opracowywania problemów badawczych, dokonywania analizy językoznawczej i literaturoznawczej, przekładu tekstów greckich i łacińskich, identyfikowania wartości dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci Filologii klasycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach badawczych, instytucjach kultury, archiwach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, mediach.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Filologię klasyczną warto zapoznać z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Aneta, studentka Filologii klasycznej mówi:

„Moi koledzy interesują się językami, które obecnie są popularne i niemal wszędzie używane. Ja zwróciłam się ku historii, ku językom starożytnym, ponieważ są piękne, ciekawe, i to z nich narodziły się inne języki, które teraz opanowują świat. Studia w UKSW dają możliwość poznania tych języków, ich historii, wspaniałych tekstów. To nie tylko studia, ale też dobra zabawa, szansa na rozwijanie zainteresowań.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię klasyczną na UKSW:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka łacińskiego i starogreckiego,
 • historii literatury łacińskiej i greckiej,
 • historii starożytnej Grecji i Rzymu,
 • historii filozofii,
 • mitologii,
 • metryki,
 • krytyki tekstu,
 • teorii przekładu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia klasyczna:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • wydawnictwach,
 • archiwach,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)