Fizyka

Fizyka

11.03.2024

Fizyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Fizyka jest nauką badającą prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii. Zakres zjawisk oraz obiektów, którymi się zajmuje zmienia się i poszerza w miarę dokonywania nowych odkryć, dlatego bardzo często łączy się z innymi naukami. Jak wiemy, wyróżniamy fizykę doświadczalną oraz teoretyczną. Pierwsza polega na przeprowadzaniu doświadczeń i obserwacji, natomiast druga uogólnia wyniki doświadczeń i opisuje je ścisłym językiem matematyki, tworząc teorie zjawisk fizycznych, jak również przewiduje nowe zjawiska, właściwości i formy materii, które potem weryfikowane są doświadczeniami. A czym różni się fizyka, którą znamy ze szkoły od fizyki, która prowadzona jest na studiach? W jaki sposób można wykorzystać wiedzę z jej obszaru? Można się tego dowiedzieć wybierając naukę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku fizyka w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat najważniejszych praw głównych działów fizyki, algebry i analizy matematycznej, zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie, metod pomiarowych z obszaru fizyki klasycznej, jak również zasad mechaniki kwantowej, termodynamiki fenomenologicznej oraz właściwości różnych stanów materii. Studenci uczą się posługiwać aparatem matematycznym i metodami matematycznymi, przeprowadzać pomiary fizyczne, stosować metody numeryczne, a także interpretować i prezentować wyniki pomiarów.

Progi punktowe na kierunek fizyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kandydaci na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek fizyka musieli uzyskać co najmniej 65.60 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Fizyka główne przedmioty:

 • analiza matematyczna,
 • algebra liniowa,
 • programowanie strukturalne,
 • echanika teoretyczna,
 • bazy danych,
 • wstęp do termodynamiki i fizyki statytstycznej,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • astronomia,
 • mechanika kwantowa,
 • metody doświadczalne fizyki,
 • fizyka teoretyczna,
 • chemia ogólna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Fizyki na UKSW nabywają umiejętności między innymi w zakresie opisu zjawisk fizycznych, posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych, wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej, posługiwania się technologią informatyczną, korzystania z aparatury pomiarowej, stosowania metod numerycznych, konstruowania modeli fizycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach badawczo- naukowych, branży informatycznej, sektorze nowoczesnych technologii, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, placówkach wychowawczo- oświatowych.

 

Opinie

Trudno wyobrazić sobie, aby w ofertach edukacyjnych kiedykolwiek zabrakło tak istotnego kierunku jakim jest Fizyka. Dlaczego? Ponieważ bez osób wykształconych w jej zakresie nie byłoby szeroko rozumianego postępu. Decydując się na studia w Warszawie, każdy zainteresowany podjęciem kształcenia w tej dziedzinie bez problemu odnajdzie propozycję dla siebie. Jednym z miejsc, które warto wziąć pod uwagę w poszukiwaniach jest omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Dominik, student Fizyki mówi:

„UKSW to atmosfera, fantastyczni wykładowcy i fantastyczni studenci. To kierunki studiów, nastawione na zdobywanie wiedzy praktycznej, czyli takiej, którą będzie można wykorzystać w życiu zawodowym. Tutaj nauka sprawia przyjemność, daje satysfakcję oraz gwarancję, że po jej ukończeniu poradzimy sobie na wymagającym rynku.”

 

Gdzie studiować fizykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Studia na kierunku fizyka prowadzone są przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany przy ul. Wóycickiego 1/3  bud. 21 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 569 96 70

www.wmp.uksw.edu.pl

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na UKSW:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie,
 • algebry i analizy matematycznej,
 • metod pomiarowych z zakresu fizyki klasycznej,
 • termodynamiki fenomenologicznej,
 • mechaniki kwantowej,
 • planowania pomiarów i oceny niepewności pomiarowej,
 • korzystania z aparatury pomiarowej,
 • stosowania metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach badawczo- naukowych,
 • sektorze nowoczesnych technologii,
 • laboratoriach medycznych i diagnostycznych,
 • branży informatycznej,
 • placówkach wychowawczo- oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)