Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe – Uniwersytet Jagielloński

Nietrudno zauważyć, że studia z zakresu zarządzania zmieniają się i poszerzają przestrzeń zagadnień. Spowodowane jest to zmianami, jakie zachodzą nie tylko w samych organizacjach i metodach działania współczesnych menedżerów, ale również całej gospodarki. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że współczesny menedżer, czyli skrojony na miarę czasów, musi posiadać większą wiedzę, liczniejsze umiejętności i wyższe kwalifikacje. Zmiany w otoczeniu biznesowym wpływają również na przestrzeń kształcenia, w której pojawiają się nowe kierunki, mające jak najlepiej dostosować się do aktualnych potrzeb i trendów. Jednym z nich jest kierunek o nazwie Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe, który odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące prawnych, technologicznych, finansowych oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jak sama nazwa kierunku podpowiada, największy nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z zarządzaniem firmą, zarządzaniem personelem oraz zarządzaniem międzynarodowym, ale studenci zaznajamiają się również z narzędziami wykorzystywanymi do oceny skutków działalności podmiotów gospodarczych w obszarze zarządzania firmą, personelem, informacjami oraz majątkiem rzeczowym i finansowym organizacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • statystyka opisowa,
 • socjologia organizacji,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • rachunkowość finansowa,
 • procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • nauka o organizacji,
 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie strategiczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w organizacji, posługiwania się różnymi normami i standardami w procesach zarządzania, posługiwania się przepisami prawa, zarządzania czasem zespołów zadaniowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zasobami materialnymi, stosowania systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowani są do pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, studia z zakresu zarządzania zmieniają się, bowiem modyfikacjom ulega całe otoczenie biznesowe i funkcjonowanie firm. Ale czy wszystkie dostępne studia dostosowane są do tych zmian? Aby otrzymać jednoznaczną odpowiedź należałoby przeanalizować przynajmniej większość ofert edukacyjnych, a jak wiemy bywa to zajęciem niełatwy. Zdecydowanie lepiej jest od razu skierować swoją uwagę na Kraków oraz uczelnię, o której opowiadamy, ponieważ tam kandydaci odnajdą szeroki wybór studiów. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Magda, studentka Zarządzania- firmą, personelem, międzynarodowego mówi:

„Kto nie chciałby studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim?! UJ to historia, prestiż, dyplom, który dużo znaczy. To także sporo nauki i niemały wysiłek, ale wysiłek, który się opłaci. Czy warto tutaj studiować? Oczywiście, że warto. To uczelnia dla ludzi ambitnych, którzy mają pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na UJ:

Absolwent kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowanie różnego rodzaju systemów społecznych i gospodarczych,
 • składników organizacji należących do różnych sektorów,
 • kultury organizacyjnej,
 • narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • prawa gospodarczego,
 • zarządzania czasem zespołów zadaniowych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania zasobami materialnymi,
 • marketingu w handlu i usługach,
 • negocjacji międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista z zakresu zarządzania,
 • menedżer średniego szczebla.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)