Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.03.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możemy uznać za jeden z najważniejszych kierunków studiów, bowiem kształci tych, którzy zajmą się nauczaniem najmłodszych, wspieraniem rozwoju ich potencjału, wyrównywaniem szans edukacyjnych, czy wspomaganiem dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to kierunek szczególny, ponieważ wymaga od studentów nie tylko chęci zdobywania wiedzy, ale również określonych cech osobowości. Trudno wyobrazić sobie, aby nie posiadali oni empatii, cierpliwości, wrażliwości na potrzeby najmłodszych oraz zdolności komunikacyjnych. Co zrozumiałe, wrażliwość czy cierpliwość należy po prostu posiadać, natomiast reszty można się nauczyć na studiach. Na studiach na Uniwersytecie Warszawskim.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci poznają najważniejsze nurty i systemy pedagogiczne, podstawowe terminy dotyczące wczesnej edukacji dziecka, zasady sporządzania diagnozy sytuacji rozwojowej dziecka. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia rozwojowa człowieka,
 • psychologia edukacyjna,
 • pedagogika społeczna,
 • biomedyczne podstawy pedagogiki,
 • proces komunikacji i budowania relacji w przedszkolu i szkole,
 • współpraca z rodzicami,
 • dydaktyka ogólna,
 • podstawy diagnozy i monitorowania w pracy pedagogicznej,
 • innowacyjne koncepcje edukacyjne w praktyce przedszkolnej i szkolnej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania własnych działań pedagogicznych, planowania procesów kształcenia i wychowania, planowania badań diagnostycznych i ewaluacyjnych, dostosowywania programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych do potrzeb grupowych i indywidualnych, projektowania zajęć wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci i uczniów odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, budowania motywacji uczniów.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zawodzie nauczyciela przedszkola, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego, czy nauczyciela świetlicy.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, a co za tym idzie bardzo często występującym w katalogach edukacyjnych. Mnogość propozycji kształcenia sprawia, że czasem niełatwo dokonać wyboru i zdecydować się na jedną. Która będzie dla nas najlepsza? Którą uznać za najbardziej odpowiednią? Planując studia w Warszawie warto zainteresować się ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dagmara, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to powód do dumy, ponieważ jest to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Warto się angażować w życie studenckie, warto włożyć trochę wysiłku w naukę. Wszystko zaprocentuje w przyszłości.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UW:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych,
 • biomedycznych i psychologicznych teorii rozwoju człowieka,
 • funkcjonowania aparatu mowy, słuchu i wzroku,
 • edukacji włączającej,
 • struktury i funkcji systemu oświaty,
 • praw dziecka,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych,
 • diagnozowania dzieci i uczniów z zaburzeniami w różnych sferach rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • nauczyciel przedszkola,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagog szkolny,
 • nauczyciel świetlicy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)