Komunikacja kultury i religii

Komunikacja kultury i religii

Komunikacja kultury i religii

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komunikacja kultury i religii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Funkcjonowanie we współczesnym świecie coraz bardziej wymaga od nas współpracy i prawidłowej komunikacji z przedstawicielami różnych kultur oraz wyznawcami różnych religii. Przepływ osób, procesy migracyjne, międzynarodowe środowiska pracy to zagadnienia, którym należy poświęcać coraz więcej uwagi, ponieważ oddziałują nie tylko na społeczno- kulturowe aspekty życia, ale również aspekty z obszaru polityczno- gospodarczego. Efektem postępujących zmian oraz potrzeb jakie generują jest kierunek Komunikacja kultury i religii, oferowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego założeniem jest przygotowanie do świadomego uczestnictwa w procesach zachodzących w przestrzeni społeczno- kulturowej.

Kształcenie na kierunku Komunikacja kultury i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie nauk o komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej. Studenci poznają reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej oraz międzynarodowej, systemy kulturowe i religijne, procesy związane z funkcjonowaniem grup i instytucji religijnych w czasie procesów migracyjnych. Ponadto, zaznajamiają się z głównymi tekstami religijnymi religii monoteistycznych, zasadami funkcjonowania podstawowych wspólnot religijnych na różnych kontynentach, jak również podobieństwami i różnicami między głównymi nurtami religijnymi Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Komunikacja kultury i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • kultury i religie Ameryki Łacińskiej,
 • kultury i religie Bliskiego Wschodu,
 • kultury i religie Afryki,
 • mity i idee religijne we współczesnym świecie,
 • sztuka chrześcijańska,
 • struktura społeczno- organizacyjna w judaizmie,
 • komunikacja międzykulturowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Komunikacja kultury i religii na UKSW uczą się jak posługiwać się różnorodnymi formami nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz międzyreligijnej. Nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się odpowiednią terminologią, poprawnego i trafnego formułowania wypowiedzi, analizowania zjawisk międzykulturowych i międzyreligijnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja kultury i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, mediach.

 

Opinie

Komunikacja kultury i religii to kierunek wyjątkowy. Wyjątkowy nie tylko z powodu tematów, jakie podejmuje w swoim programie, lecz również dlatego, iż dostępny jest tylko w omawianej przez nas uczelni. Czy warto podjąć naukę właśnie w niej? Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Klara, studentka Komunikacji kultury i religii mówi:

„UKSW jest uczelnią nowoczesną, a najlepiej pokazuje to kierunek, który studiuję. Poruszamy aktualne problemy współczesnego świata. Dyskutujemy o tym, co ważne dla współczesnego człowieka. Uczymy się komunikować i nawiązywać relacje w różnych środowiskach. Moim zdaniem to najważniejsze cechy tej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Komunikację kultury i religii na UKSW:

Absolwent kierunku Komunikacja kultury i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • komunikacji międzykulturowej,
 • życia rodzinnego i małżeńskiego w religiach świata,
 • literatury związanej z kulturami i religiami Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii,
 • prawidłowości i zakłóceń w ramach procesów komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej,
 • mitów i idei religijnych we współczesnym świecie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Komunikacja kultury i religii:

Absolwent kierunku Komunikacja kultury i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • placówkach oświatowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)