Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

14.01.2022

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Definicja kultury jest niezwykle złożona. Co za tym idzie, studia kulturoznawcze również stanowią wieloelementowe zagadnienie. Jako dziedzina humanistyczna łączy w sobie historię, teorię kultury, socjologię, a nawet prawo i ekonomię, czyniąc ją niezwykle ciekawą, skierowaną do prawdziwych odkrywców dyscyplinę. Studenci Kulturoznawstwa przemierzają drogę od literatury, antropologii, czy estetyki, przez barwne zakamarki historii sztuki, wiedzy o teatrze, po fundamenty dialogu międzykulturowego i tożsamość regionalną. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zapoznać się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej, obejmującej przede wszystkim zagadnienia z obszaru nauk o kulturze, jak również innych, pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studenci zaznajamiają się z historią i teorią kultury, naukami o komunikacji i mediach, a także z ekonomicznymi i prawnymi uwarunkowaniami organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Ponadto, rozwijają umiejętności i kompetencje niezbędne do realizowania własnych pomysłów i inicjatyw mających na celu ubogacanie ofert kulturalnych i nastawionych na przedsiębiorczość i innowacyjność.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy socjologii kultury,
 • tradycja antyczna,
 • język łaciński w kontekstach kulturowych,
 • podstawy antropologii kulturowej,
 • analiza i interpretacja tekstów kultury,
 • historia filmu,
 • historia kultury XIX wieku,
 • historia kultury XX wieku i czasów najnowszych,
 • przedsiębiorczość w kulturze,
 • kultura języka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kulturoznawstwa na UKSW uczą się jak formułować problemy badawcze, korzystać z zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji, analizować i interpretować wytwory i teksty kultury, merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska. Poznają zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą, jak również zaznajamiają się z warunkami organizacyjnymi, ekonomicznymi oraz prawnymi funkcjonowania instytucji kultury.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, agencjach reklamowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Trudno wyobrazić sobie, aby w katalogach edukacyjnych zabrakło takiego kierunku jak Kulturoznawstwo. Być może nie należy ono do ścisłej czołówki najpopularniejszych kierunków, ale od wielu lat posiada niemałe grono sympatyków. Gdzie najlepiej studiować? Planując naukę w stolicy, warto zaznajomić się z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Paulina, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Kulturoznawstwo na UKSW to studia ciekawe, nowoczesne, dostosowane do wymagań współczesnego rynku. Nie tylko mamy możliwość wyboru specjalności, ale również rozwijania swoich pasji i zainteresowań. I właśnie tak powinny wyglądać studia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo na UKSW:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • edukacji i animacji kulturowej,
 • historii filozofii,
 • antropologii kulturowej,
 • analizowania i interpretowania wytworów i tekstów kultury,
 • współczesnych koncepcji kultury i badań kulturowych,
 • przedsiębiorczości w kulturze,
 • zasad funkcjonowania instytucji kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • instytucjach upowszechniania kultury,
 • muzeach,
 • redakcjach,
 • agencjach prasowych,
 • teatrach,
 • kinach,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)