Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

27.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który śmiało określić można jednym z najistotniejszych, bowiem skierowany jest do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą mogli w kreatywny sposób tworzyć warunki wszechstronnego rozwoju dzieci. Jest to kierunek szczególny, ponieważ wymaga od studentów nie tylko chęci do intensywnej nauki, ale również określonych cech osobowości. Trudno wyobrazić sobie, aby nie posiadali oni empatii, cierpliwości, wrażliwości na potrzeby najmłodszych oraz zdolności komunikacyjnych. Co zrozumiałe, wrażliwość czy cierpliwość należy po prostu posiadać, natomiast reszty można się nauczyć na studiach. Na studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania ich rozwoju, jak również integracji i inkluzji w edukacji. Studenci poznają współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, podstawy prawne, strukturę i funkcje systemu edukacji, a także cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia ogólna,
 • pedagogika ogólna,
 • socjologia edukacji w pracy z dzieckiem,
 • dydaktyka ogólna,
 • kultura języka i emisja głosu,
 • prawne aspekty zawodu nauczyciela,
 • pedagogika społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • edukacja obywatelska,
 • metody badań pedagogicznych,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dziecka,
 • metodologia badań społecznych

Co warto podkreślić, istotnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne odbywane w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, które dają możliwość twórczego wykorzystywania zdobytej w toku studiów wiedzy i umiejętności. Ponadto, rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy służy również uczestnictwo w pedagogicznych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, a co za tym idzie bardzo często występującym w katalogach edukacyjnych. Mnogość propozycji kształcenia sprawia, że czasem niełatwo dokonać wyboru i zdecydować się na jedną. Która będzie dla nas najlepsza? Którą uznać za najbardziej odpowiednią? Planując studia w Poznaniu warto zainteresować się ofertą dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jakie ma UAM opinie? Justyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia pedagogiczne to studia ciekawe, rozwijające, ale również niełatwe i wymagające. A jakie są studia pedagogiczne na UAM? Przede wszystkim konkretne i praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UAM:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii,
 • podstaw diagnostyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania dziecka,
 • metod badań pedagogicznych,
 • indywidualizacji procesu edukacji dziecka,
 • integracji i inkluzji w edukacji,
 • wspierania aktywności twórczej dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach podstawowych,
 • przedszkolach,
 • żłobkach,
 • klubach dziecięcych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)