Logistyka w biznesie

Logistyka w biznesie

Logistyka w biznesie

28.01.2022

Logistyka w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2022

Logistyka jest pojęciem, które przez długi czas zarezerwowane było wyłącznie dla wojska, bowiem stanowiła jeden z elementów prowadzenia walki. Logistyka jaką znamy to proces, który zaczął rozwijać się w XX wieku i co ciekawe, do dzisiaj nie posiada jednej, oficjalnie stosowanej definicji. Jedna z nich mówi, że logistyka jest procesem planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów oraz informacji. Najważniejszym jej celem jest dostarczenie towaru klientowi, i co równie istotne we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce oraz po możliwie najniższej cenie. Jak ważną dziedziną jest logistyka i jaką rolę pełni w biznesie przekonają się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Studia na kierunku logistyka w biznesie w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat kształtowania logistyki w różnych przedsiębiorstwach. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania i zarządzania łańcuchami dostaw, metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych, jak również z zasadami optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów, zasadami projektowania procesów logistycznych, czy zarządzaniem projektami. Ponadto, poznają zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej, systemów transportowych, zawierania kontraktów i umów handlowych, czy kierowania zespołami.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • geografia społeczna i ekonomiczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • badania rynkowe,
 • jakość w procesach logistycznych,
 • rachunkowość,
 • normalizacja w logistyce,
 • obsługa spedycyjna,
 • magazynowanie,
 • logistyka w sferze usług,
 • symulacja komputerowa w logistyce,
 • planowanie dostaw,
 • kształtowanie relacji z klientami

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki w biznesie rozwijają się w zakresie sterowania zapasami i organizacji procesów dostaw, negocjowania i zawierania kontraktów i umów handlowych, stosowania różnych metod badawczych, ilościowych i jakościowych służących rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem logistyką w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Poznają zasady dotyczące systemów, procesów i czynności logistycznych w przedsiębiorstwie, zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów informacji logistycznej, a także mechanizmy funkcjonowania gospodarki, reguły procesów zakupowych w przedsiębiorstwach oraz główne elementy pracy w zespole i kierowania nim.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Logistyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach produkcyjnych, firmach usługowych, firmach handlowych, centrach logistycznych, firmach konsultingowych, organizacjach samorządowych.

 

Opinie

Studia logistyczne cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów. Popularność ta sprawia, że ofert edukacyjnych bardzo wiele, a to może prowadzić do niezdecydowania i problemów z podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. Planując studia w Katowicach warto dowiedzieć się co proponuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Paweł, student Logistyki w biznesie mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia znana, wysoko notowana w różnych rankingach, w której uczą doświadczeni wykładowcy. To idealna uczelnia dla osób, które interesują się ekonomią, finansami, bądź tak jak ja logistyką. Tutaj można zdobyć praktyczne wykształcenie, otwierające wiele możliwości zawodowych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Logistyka w biznesie na UE Katowice:

Absolwent kierunku Logistyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • systemów, procesów i czynności logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • gospodarki magazynowej,
 • sterowania zapasami,
 • zasad realizowania zamówień publicznych,
 • negocjowania i zawierania kontraktów i umów handlowych,
 • narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka w biznesie:

Absolwent kierunku Logistyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach produkcyjnych,
 • firmach usługowych,
 • firmach handlowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)