Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

27.01.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2022

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której łączy się mikrobiologia, biochemia oraz nauki inżynieryjne, i która obejmuje różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Biotechnologia znajduje zastosowanie w wielu obszarach, również życia codziennego: produkty spożywcze, produkcja farmaceutyków, ochrona środowiska, produkcja pasz dla zwierząt- między innymi te zagadnienia korzystają z biotechnologicznych rozwiązań. Biotechnologia dzieli się na tradycyjną i nowoczesną. Pierwsza opiera się na organizmach naturalnie występujących w przyrodzie, które pozyskuje się do procesów produkcyjnych na drodze selekcji sztucznej. Druga natomiast używa biokatalizatorów i enzymów modyfikowanych na drodze inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Co oczywiste, biotechnologia jest również kierunkiem studiów. Dostępna jest w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Studia na kierunku biotechnologia w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące między innymi zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie, budowy komórki, przekazywania informacji genetycznej, reguł projektowania i wprowadzania modyfikacji genetycznych, czy projektowania i eksploatacji systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowane są według programu, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza matematyczna,
 • chemia ogólna i organiczna,
 • chemia fizyczna i analiza instrumentalna,
 • mikrobiologia,
 • technologia bioprocesowa,
 • biotechnologia w żywieniu zwierząt,
 • biotechnologia żywności,
 • diagnostyka molekularna,
 • kontrola ekspresji genów,
 • genetyczne bazy danych

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przygotowani są do prowadzenia działań na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Będę mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach naukowych, przedsiębiorstwach naukowo- badawczych, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, ochronie zdrowia.

 

Opinie

Biotechnologia jest kierunkiem, który najczęściej oferowany jest przez uczelnie o konkretnym profilu. Oznacza to, że planując podjęcie kształcenia należy zawęzić obszar poszukiwań odpowiedniej szkoły wyższej. Zastanawiając się nad studiami w Poznaniu warto zapoznać się z propozycją Uniwersytetu Przyrodniczego. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Wiktoria, studentka Biotechnologii mówi:

„Studiuję Biotechnologię na trzecim roku i mogę śmiało powiedzieć, że nie mogłam wybrać lepszej uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to idealne miejsce dla ludzi ciekawych świata, którzy mają ambicje i pomysły na swoją przyszłość. Poza tym, panuje tutaj świetna atmosfera i można znaleźć czas na coś więcej, niż tylko naukę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad termodynamiki procesów odwracalnych i nieodwracalnych,
 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • genetyki,
 • mikrobiologicznych przemian pierwiastków w przyrodzie,
 • anatomii i fizjologii roślin,
 • biologii molekularnej i komórkowej,
 • inżynierii bioprocesowej,
 • inżynierii genetycznej,
 • projektowania procesów biotechnologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • instytucjach naukowych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • ochronie zdrowia,
 • hodowli i produkcji zwierzęcej i roślinnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)