Organic Agriculture and Food Production

Organic Agriculture and Food Production

Organic Agriculture and Food Production

12.01.2022

Organic Agriculture and Food Production – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Coraz częściej słyszymy o ekologicznym rolnictwie oraz ekologicznej produkcji żywności i wydaje się nam, iż są to bardzo skomplikowane i trudne do wyjaśnienia pojęcia. Czy rzeczywiście tak jest? Rolnictwo ekologiczne, jak nietrudno odgadnąć, polega na stosowaniu metod uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Oznacza to, że rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja utrzymaniu różnorodności biologicznej, odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu jakości wody, czy poprawie żyzności gleby. Wszystkie tajniki ekologicznego rolnictwa poznają ci, którzy wybiorą anglojęzyczny kierunek studiów Organic Agriculture and Food Production, który realizuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Studia na kierunku organic agriculture and food production w SGGW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Organic Agriculture and Food Production w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekologicznych surowców w produkcji żywności, jak również bezpieczeństwa żywności oraz organizacji i ekonomiki ekologicznych gospodarstw. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z technologiami rolniczymi dla rolnictwa ekologicznego, ekologiczną uprawą owoców i warzyw, przetwarzaniem ekologicznych surowców pochodzenia zwierzęcego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona środowiska,
 • zrównoważone systemy produkcji żywności,
 • gleboznawstwo,
 • fizjologia zwierząt i żywienie ekologiczne,
 • system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym,
 • mikrobiologia żywności,
 • ekologiczna uprawa roślin rolniczych,
 • ekologiczny chów zwierząt,
 • ekologiczna produkcja warzyw i owoców,
 • bezpieczeństwo i higiena żywności,
 • międzynarodowe rynki rolne

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Organic Agriculture and Food Production w SGGW nabywają umiejętności między innymi w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych, analizowania efektów ekonomicznych ekologicznej produkcji rolniczej i żywnościowej, diagnozowania fizjologiczno- biochemicznego stanu roślin, analizowania czynników wpływających na produkcyjność roślin i zwierząt.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na anglojęzycznym kierunku Organic Agriculture and Food Production w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w gospodarstwach ekologicznych, przetwórstwie ekologicznej żywności, handlu, firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się zgłębiać zagadnienie ekologicznego rolnictwa, ale w języku angielskim, powinniśmy skierować uwagę na Warszawę, bo tam znajduje się uczelnia, która odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Kamil, student Organic Agriculture and Food Production mówi:

„Wybrałem studia w SGGW, ponieważ uważam tę uczelnię za najlepszą jeśli chodzi o kształcenie w zakresie nauk rolniczych. Cieszę się, że tutaj studiuję, a dostać się wcale nie było łatwo. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Organic Agriculture and Food Production w SGGW:

Absolwent kierunku Organic Agriculture and Food Production w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów biologicznych i fizjologicznych zachodzących w roślinie i łanie roślin,
 • mechanizmów regulujących podstawowe procesy życiowe roślin,
 • ochrony środowiska,
 • mikrobiologii żywności,
 • ekologicznej produkcji warzyw i owoców,
 • ekologicznego chowu zwierząt,
 • zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 • ekonomiki i organizacji gospodarstw ekologicznych,
 • przedsiębiorczości w biznesie ekologicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Organic Agriculture and Food Production:

Absolwent kierunku Organic Agriculture and Food Production w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • gospodarstwach ekologicznych,
 • przetwórstwie ekologicznej żywności,
 • handlu,
 • firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)