Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

30.01.2022

Analityka weterynaryjna – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Weterynaria jest nauką o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również zespołem rozmaitych umiejętności, które związane są z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich oraz leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami pochodzącymi od zwierząt. A czym może być analityka weterynaryjna? Otóż, skupia się ona na diagnostyce laboratoryjnej, a zatem pokazuje między innymi zasady prawidłowego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań, czy metody wykonywania różnego rodzaju czynności laboratoryjnych. Jest to kierunek, który można studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Studia na kierunku analityka weterynaryjna w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Analityka weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu nauk weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych, z naciskiem położonym na poznanie metod i procedur analitycznych prowadzonych w laboratoriach i pracowniach badawczych i badawczo- naukowych. Studenci zaznajamiają się z zasadami wykonywania badań analitycznych, uwarunkowaniami diagnostyki laboratoryjnej, jak również aspektami metod manualnych i technik zautomatyzowanych, wykorzystywanych w różnego rodzaju badaniach.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia zwierząt,
 • biofizyczne podstawy technik diagnostycznego obrazowania,
 • chemia analityczna,
 • fizjologia zwierząt,
 • immunologia kliniczna,
 • mikrobiologia,
 • badania laboratoryjne w weterynaryjnej praktyce klinicznej,
 • techniki obrazowania,
 • zarządzanie zasobami i ekonomia w laboratoriach diagnostycznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki weterynaryjnej nabywają umiejętności między innymi w zakresie bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych, prawidłowego wykonywania procedur i czynności laboratoryjnych, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej, obsługi aparatury rentgenowskiej, kontroli jakości badań.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Analityka weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach naukowo- badawczych, jednostkach kontrolno- pomiarowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, laboratoriach kontroli i badania żywności.

 

Opinie

Analityka weterynaryjna nie należy do kierunków często oferowanych, a to oznacza, że aby móc podjąć kształcenie w jej zakresie należy wybrać odpowiednią uczelnię. Jedną z nich jest lubelski Uniwersytet Przyrodniczy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Natalia, studentka Analityki weterynaryjnej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje ciekawe i nowoczesne kierunki, które odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy. Studiując tutaj wiem, że zdobywam wykształcenie potrzebne, z którym znajdę pracę. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę weterynaryjną na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Analityka weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • farmakologii,
 • metod analitycznych i technik diagnostycznego obrazowania,
 • zasad funkcjonowania, konserwacji i kalibracji aparatury stosowanej w laboratorium diagnostycznym i pracowniach diagnostyki obrazowej,
 • technik biologii molekularnej,
 • metod zbierania, opracowywania i archiwizowania danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka weterynaryjna:

Absolwent kierunku Analityka weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Zakładach Higieny Weterynaryjnej,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach naukowo- badawczych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • laboratoriach kontroli i badania żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (1)

Cristiana odpowiedz

Jestem aktualnie na pierwszy roku Analityki. Decydując się na ten kierunek trzeba pamiętać o ogromnym nacisku na przedmioty chemiczne. chemia analityczna i biochemia na pierwszy roku są zmorą i śnią mi się w koszmarach (niestety wykładowcy do tych przedmiotów też nie zachęcają a pierwsze 3 semestry z tymi przedmiotami będą zmorą). Jesteśmy mocno podzieleni, z jednej strony kładzony jest nacisk na przedmioty stricte medyczne: anatomia zwierząt czy histologia z drugiej mamy takie cuda jak analiza instrumentalna (z cudowną Panią Profesor) czy na drugim roku mikrobiologia. Program kształcenia i tępo pracy potrafią być zabójcze i to głównie zaleczy od studenta czy lubi się wysypiac czy może jest w stanie się bez tego obejść. Serdecznie polecam te studia osobom, które są zakochane w pracy weterynarzy a jednak wolą unikać kontaktu ze pacjentami i ich opiekunami. Trzeba pamiętać że kierunek ten nie wymaga tylko bardzo dużej wiedzy teoretycznej np z zakresu radiologii ale również ogromu wiedzy praktycznej oraz umiejętności interpretacji wyników (co nie jest takie łatwe jak się wydaje i niejednemu pełnoprawnemu weterynarzowi sprawia problem). Jeśli jesteś gotowy/a na ciężką, przynajmniej, 3 letnią harówkę spędzoną nad mikroskopem, maszynami specjalistycznymi i kolejnymi preparatami różnego typu, to to kierunek dla ciebie.