Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia

30.01.2022

Kryminologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Kryminologia jest dziedziną ściśle powiązaną z nauką prawa karnego i odnosi się do zagadnień związanych z przestępstwami. Podstawowym przedmiotem badań w kryminologii jest sprawca przestępstwa, a zwłaszcza to, co sprawiło, że przestępca popełnił taki czyn. Łatwo odgadnąć, że dziedzina ta wykorzystuje inne dziedziny, takie jak: psychologia, socjologia i psychiatria, aby jak najlepiej odpowiedzieć na stawiane pytania.

Studia na kierunku kryminologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia z obszarów nauk socjologicznych, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, jak również psychologii, nauk o polityce i administracji, a także nauk o zdrowiu. Studenci poznają uwarunkowania zjawisk społecznych oraz metody diagnozy i pomiaru społecznego, procesy i zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa człowieka w świecie realnym i wirtualnym, jak również zagadnienia związane z funkcjonowania człowieka w zróżnicowanych i złożonych strukturach społecznych. Ponadto, zaznajamiają się z procesem analizy kryminalistycznej, normami i regułami prawa, a także współczesnymi zagrożeniami związanymi z przestępczością i patologiami społecznymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • historia przestępczości,
 • współczesne teorie kryminologiczne,
 • biologiczne podstawy zachowań,
 • europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości,
 • psychologia społeczna,
 • negocjacje kryzysowe,
 • statystyka kryminalistyczna,
 • przestępczość zorganizowana

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii uczą się diagnozować złożone problemy społeczne, tworzyć modele kryminologiczne, wykorzystywać metody, techniki i narzędzia w procesie analizy kryminalistycznej, posługiwać normami i regułami prawa, zapewniającymi człowiekowi bezpieczeństwo funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Kryminologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej, agencjach ochrony, instytucjach pozarządowych.

 

Opinie

Kryminologia staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów. Oznacza to, że odnalezienie jej w katalogach dydaktycznych nie jest specjalnie trudne. Gdzie można studiować Kryminologię w Lublinie? W omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski opinie? Tomek, student Kryminologii mówi:

„KUL to jedna z najlepszych uczelni, która cieszy się uznaniem i zaufaniem studentów. A dlaczego tak dobrze się tutaj studiuje? Składa się na to atmosfera, fantastyczni wykładowcy, ciekawe zajęcia. Warto przyjechać do Lublina. Warto wybrać KUL.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię na KUL Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Kryminologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania człowieka w zróżnicowanych i złożonych strukturach społecznych,
 • profilaktyki patologii społecznych,
 • przestępczości nieletnich,
 • organizacji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
 • polityki kryminalnej,
 • czynności operacyjno- rozpoznawczych,
 • taktyk i technik detektywistycznych,
 • negocjacji kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbach mundurowych,
 • organach wymiaru sprawiedliwości,
 • kurateli sądowej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach ochrony,
 • instytucjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie: kryminologii lub innych kierunków I stopnia, II stopnia, lub jednolitych magisterskich realizowanych w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, psychologia, prawo, prawo mediów, prawo w biznesie, stosunki międzynarodowe. Od kandydata przy rejestracji jest wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ocena w suplemencie do dyplomu I stopnia lub certyfikat).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)