Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

30.01.2022

Lingwistyka stosowana – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Lingwistyka to inaczej językoznawstwo, a zatem nauka o języku, jego budowie, funkcji i rozwoju, której działami są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo oraz słowotwórstwo. A czym może być lingwistyka stosowana? Zajmuje się ona rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Kierunek studiów o nazwie Lingwistyka stosowana przygotowuje do wykonywania różnego rodzaju zawodów; od tłumacza ustnego i pisemnego po redaktora tekstów obcojęzycznych. Można go studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Lingwistyka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia z obszarów językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Studenci poznają teorie i metody badań językoznawczych oraz przekładoznawczych, zasady komunikacji specjalistycznej, metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, jak również pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są na podstawie programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • stylistyka języka polskiego,
 • wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych,
 • praktyczna nauka języka angielskiego- warsztaty komunikacji ustnej,
 • funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko- polska,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • komunikacja międzykulturowa w przekładzie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Lingwistyki stosowanej uczą się posługiwać terminologią w komunikacji specjalistycznej, wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje niezbędne w pracy translatorskiej i komunikacji biznesowej, analizować zagadnienia literackie, społeczno- gospodarcze i historyczne, tłumaczyć teksty użytkowe i specjalistyczne.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Lingwistyka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako tłumacze, konsultanci do spraw komunikacji biznesowej, redaktorzy tekstów obcojęzycznych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem długą listę. Co oczywiste, widnieje na niej Lingwistyka stosowana. Czy warto studiować ten kierunek w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski opinie? Sylwia, studentka Lingwistyki stosowanej mówi:

„Kiedy zastanawiałam się nad wyborem uczelni, brałam pod uwagę dwie możliwości. Wybrałam KUL i będąc teraz na trzecim roku cieszę się, że nie wybrałam inaczej. KUL to świetna, renomowana uczelnia, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy, kto tutaj studiuje wie, że zdobywa wykształcenie potrzebne na rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lingwistykę stosowaną na KUL Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii i metod badań językoznawczych,
 • mechanizmów funkcjonowania języków,
 • metod analizy i interpretacji różnych tekstów kultury,
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i specjalistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lingwistyka stosowana:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • firmach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach branżowo- usługowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)