Socjologia cyfrowa

Socjologia cyfrowa

Socjologia cyfrowa

23.03.2022

Socjologia cyfrowa – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Socjologia, w najszerszym znaczeniu, jest nauką o społeczeństwie. Jest nauką, która bada zachowanie człowieka pośród innych, czy też funkcjonowanie człowieka w określonych grupach. Omawianie „tradycyjnej” socjologii wydaje się zbędne, bowiem każdy zetknął się z zakresem jej badań. Ale czym może być socjologia cyfrowa? To pojęcie nowe, mało znane, i jak nietrudno się domyślić powstałe jako efekt dzisiejszych, pełnych technologii czasów. Socjologia, tak jak inne dziedziny nauk humanistycznych, dostosowuje się do współczesnych realiów. Oznacza to, że coraz częściej korzysta z aplikacji czy programów komputerowych do gromadzenia i przetwarzania danych, jak również więcej czasu poświęca grupom społecznym, które przenoszą niemałą część swojej aktywności do przestrzeni wirtualnej.

Studia na kierunku socjologia cyfrowa w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Socjologia cyfrowa na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk socjologicznych, z naciskiem położonym na rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i stosowania ich w analizie zjawisk społecznych, jak również pozyskanie umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Studenci zaznajamiają się z obszarem nowych mediów, zagadnieniami e- marketingu, jak również narzędziami wykorzystywanymi w e- administracji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Socjologia cyfrowa na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są według programu, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • cyfrowe metody badań społecznych,
 • analiza danych ilościowych,
 • problemy socjologii cyfrowej,
 • prawo i nowe technologie,
 • wizualizacja danych,
 • zaawansowane problemy metodologiczne i etyczne badań cyfrowych,
 • instrumentarium projektowe,
 • przetwarzanie danych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Socjologii cyfrowej nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i wykorzystywania ich w analizie zjawisk społecznych, jak również wizualizowania i komunikowania wyników analiz.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Oprócz tego, realizowany program kładzie nacisk na zrozumienie zmian, jakie zachodzą we współczesnych społeczeństwach, a także zrozumienie znaczenia kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy i zagrożeń, również etycznych, związanych z cyfrowością.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Socjologia cyfrowa na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach badawczych, firmach zajmujących się badaniem opinii publicznej, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych, firmach doradczych i konsultingowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Warszawie to długa lista interesujących zagadnień, również z zakresu nauk humanistycznych. Przykładem nowoczesnego kierunku, dostosowanego do obecnych realiów jest Socjologia cyfrowa, którą można studiować na jednym z największych polskich uniwersytetów. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karol, student Socjologii cyfrowej mówi:

„Uniwersytet Warszawski ma wiele do zaoferowania i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. To ogromna uczelnia, ale panuje w niej bardzo miła, przyjazna atmosfera. Można poznać mnóstwo ludzi, także takich, którzy tak jak ja przyjechali na studia do Warszawy z innego miasta.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię cyfrową na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Socjologia cyfrowa na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • cyfrowych metod badań społecznych,
 • relacji społecznych w erze gospodarki 4.0,
 • podstaw programowania za pomocą języka Python,
 • ochrony danych osobowych,
 • zarządzania projektami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia cyfrowa:

Absolwent kierunku Socjologia cyfrowa na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach badawczych,
 • firmach zajmujących się badaniem opinii publicznej,
 • agencjach marketingowych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)