Zarządzanie Big Data

Zarządzanie Big Data

Zarządzanie Big Data

23.03.2022

Zarządzanie Big Data – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych nie jest zagadnieniem nowym, choć rzeczywiście coraz częściej się o nim mówi i coraz wyraźniej podkreśla się jego znaczenie. Pozyskiwanie, magazynowanie i przetwarzanie danych to procesy mające olbrzymi wpływ na wiele dziedzin i różnorodnych działalności. A co oznacza anglojęzyczny termin Big Data? Pojęcie to odnosi się do dużych, zmiennych danych, których przetwarzanie i analiza jest niezwykle wartościowa, bowiem dzięki tym procesom można uzyskać nowe i cenne informacje. W jaki sposób tym zarządzać? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Studia na kierunku zarządzanie big data w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, złożonej z zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, a także wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji, przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych oraz zarządzania zasobami cyfrowymi. Studenci uczą się jak dostarczać informacje odpowiadające na potrzeby instytucji i organizacji związanych z przetwarzaniem i analizą informacyjnych zasobów, dokonywać interpretacji wyników analiz, jak również wykonywać zadania o charakterze badawczym i analitycznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy wizualizacji danych,
 • organizacja informacji i wiedzy,
 • statystyka,
 • ilościowa ocena jakości informacji,
 • rafinacja informacji,
 • semantyczne bazy wiedzy,
 • systemy baz danych,
 • proces zasilania informacyjnego baz danych,
 • społeczne aspekty Big Data,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • zintegrowane systemy biblioteczne i informacji archiwalnej

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Zarządzanie Big Data nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania zjawisk i procesów w społecznej przestrzeni medialnej, prognozowania zjawisk i zachowania podmiotów rynku medialnego, posługiwania się innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości, posługiwania się nowymi technologiami, projektowania i przeprowadzania analizy medialno- biznesowej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako analitycy Big Data, czy analitycy biznesowi. Będą mogli pracować w agencjach reklamowych, firmach i korporacjach międzynarodowych, firmach branży IT, agencjach marketingowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Warszawie to długa lista interesujących zagadnień, również z zakresu nauk humanistycznych. Przykładem nowoczesnego kierunku, dostosowanego do obecnych realiów jest Zarządzanie Big Data, czyli kierunek, który można studiować na jednym z największych polskich uniwersytetów. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Maciek, student Zarządzania Big Data mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest jedną z największych polskich uczelni, więc można odnaleźć tu dużą różnorodność kierunków i specjalności. Wybór jest ogromny, więc nawet najbardziej niezdecydowany kandydat odnajdzie coś ciekawego.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poszczególnych etapów rafinacji zasobów sieciowych,
 • interpretacji wyników analiz w kontekście globalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania metadanymi w bazach danych,
 • ekonomii informacji,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zintegrowanych systemów bibliotecznych i systemów informacji archiwalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie Big Data:

Absolwent kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach i korporacjach międzynarodowych,
 • agencjach marketingowych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach branży IT.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)