Philosophy And Culture Of East- Central Europe

Philosophy And Culture Of East- Central Europe

Philosophy And Culture Of East- Central Europe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Philosophy And Culture Of East- Central Europe – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Philosophy and Culture of East- Central Europe to anglojęzyczna propozycja kształcenia dla osób pragnących zapoznać się z kulturą oraz filozofią, które ukształtowały Europę Środkowo- Wschodnią. Kierunek oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej i złożonej wiedzy, na którą składają się zagadnienia z zakresu między innymi: filozofii nauki, filozofii religii, ontologii, czy epistemologii. Studenci zaznajamiają się z tradycjami, koncepcjami oraz zagadnieniami filozoficznymi oraz procesami, które ukształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowo- Wschodniej. Ponadto, nabywają umiejętności, dzięki którym będą mogli prowadzić badania etyczne i filozoficzne, jak również identyfikować i analizować główne problemy i wyzwania współczesności.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowane są na podstawie programu, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

  • Experience and thought of Central and Eastern Europe,
  • Polish culture and thought,
  • Texts analysis classes

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, instytucjach kultury, portalach internetowych, redakcjach czasopism.

 

Opinie

Philosophy and Culture of East- Central Europe to kierunek unikatowy. Oznacza to, że aby go studiować należy skierować uwagę na konkretną uczelnię, a jest nią UKSW. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Ludwik, student kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe mówi:

„UKSW oferuje takie kierunki, których nie da się odnaleźć na żadnej innej uczelni. To uczelnia dla ludzi z pasją, konkretnymi pomysłami na siebie, dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Philosophy and Culture of East- Central Europe na UKSW:

Absolwent kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI wieku,
  • analizowania tekstu,
  • filozofii różnych regionów Europy Środkowo- Wschodniej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe:

Absolwent kierunku Philosophy and Culture of East- Central Europe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • wydawnictwach,
  • redakcjach czasopism,
  • instytucjach kultury,
  • portalach internetowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)