Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

27.01.2022

Informatyka stosowana – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2022

Informatyka stosowana to kierunek, który możemy nazwać również informatyką praktyczną, bowiem łączy w sobie kompetencje informatyczne z dogłębną znajomością potrzeb określonej praktyki. Ale Informatyka stosowana realizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znacznie się wyróżnia, ponieważ oprócz zagadnień związanych z systemami operacyjnymi, programowaniem, czy strukturami danych wprowadza w zagadnienia rolnictwa, botaniki, czy agrotechnologii.

Studia na kierunku informatyka stosowana w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu informatyki oraz inżynierii rolniczej. Studenci zaznajamiają się z funkcjonowaniem organizmów gospodarczych, budową i działaniem pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych, technikami i technologiami komputerowymi wspomagającymi techniczne zadania inżynierskie, czy projektowaniem inżynierskim. Ponadto, poznają zasady budowy bazodanowych aplikacji internetowych, techniczne aspekty budowy infrastruktury komputerowej, jak również zasady zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • architektura komputerów,
 • sieci komputerowe,
 • systemy operacyjne,
 • grafika inżynierska,
 • systemy baz danych,
 • metrologia techniczna,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • programowanie w systemach CAD,
 • metody numeryczne,
 • silniki i pojazdy,
 • komputerowe wspomaganie decyzji

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przygotowani są do rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno- spożywczej i leśnej. Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako projektanci witryn internetowych, administratorzy sieci komputerowych, administratorzy baz danych, programiści, doradcy do spraw sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń.

 

Opinie

Informatyka stosowana to kierunek, który odnaleźć można w wielu uczelniach o różnych profilach kształcenia. Ale Informatyka stosowana dostępna na Uniwersytecie Przyrodniczym znacznie różni się od kierunków oferowanych gdzie indziej. Warto zatem dokładnie zapoznać się nie tylko z programem nauczania, ale i samą uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Damian, student Informatyki stosowanej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia, która posiada fantastyczną atmosferę, świetnych studentów i wykładowców, no i ciekawe, praktyczne kierunki studiów. To uczelnia dla ludzi z pomysłami, zainteresowaniami i planami na przyszłość.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • architektury komputerów,
 • projektowania procesów technicznych,
 • budowy i funkcjonowania konstrukcji mechatronicznych stosowanych w agroinżynierii,
 • systemów operacyjnych,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • zarządzania sieciami komputerowymi,
 • inżynierii produkcji zwierzęcej,
 • ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka stosowana:

Absolwent kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • programista,
 • administrator baz danych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • doradca do spraw sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń,
 • projektant witryn internetowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia; uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia, kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (1)

Student odpowiedz

Zaskocze was. Żaden Damian nie studiuje Informatyki Stosowanej i na razie nie polecam tego kierunku dopóki nie ustabilizują przedmiotów. Ponieważ jest za dużo przedmiotów rolniczych.. nie wspominając, że żaden nie zahacza nawet o informatykę. Taka smutna prawda.