Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika jest dziedziną szeroką i złożoną z licznych elementów. Jednym z tych elementów jest arteterapia, czyli leczenie przez sztukę, stanowiące bramę do świata uczuć i emocji, który często bywa zamknięty, bądź trudno osiągalny przy zastosowaniu innych metod. O licznych jej zaletach mogą przekonać się ci, którzy wybiorą studia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, czyli kierunku, który kształci w oparciu o otwartość i kreatywność. Jest on realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Kształcenie na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat niepełnosprawności, zwłaszcza niepełnosprawności słuchu, jak również metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych. Studenci poznają różne techniki z obszaru sztuk plastycznych w wymiarze edukacyjnym, terapeutycznym oraz animacyjnym, a także zasady tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowane są według programu, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia i fizjologia słuchu,
 • muzykoterapia,
 • psychologia rozwojowa dziecka,
 • współczesne nurty pedagogiki,
 • podstawy zdrowia psychicznego,
 • zadania plastyczne w edukacji,
 • komunikacja alternatywna osób z dysfunkcją słuchu,
 • prawne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności,
 • język migowy,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią nabywają umiejętności między innymi w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć, analizowania zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów, projektowania i prowadzenia działań wspierających integralny rozwój uczniów, projektowania i prowadzenia programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych uczniów, udzielania pierwszej pomocy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

 

Opinie

Studia pedagogiczne od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. W ich obszarze funkcjonuje wiele dyscyplin, dzięki czemu każdy student otrzymuje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w wybranym, jasno określonym zakresie. W której uczelni można otrzymać interesującą ofertę kształcenia? Między innymi w tej, o której mówimy. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Daria, studentka Pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią mówi:

„Uniwersytet Śląski jest jedną z największych uczelni w kraju. To miejsce, w którym mogą rozwijać się osoby o różnych pasjach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. To miejsce, które przyciąga atmosferą, tworzoną przez studentów i wykładowców. To miejsce, w którym odnajdzie się każdy. Wystarczy tylko chcieć.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę osób niepełnosprawnych z arteterapią na UŚ:

Absolwent kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki specjalnej,
 • opieki, wychowania, kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych,
 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • zaburzeń mowy i języka,
 • metodyki arteterapeutycznej w pracy z osobą niepełnosprawną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią:

Absolwent kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach ogólnodostępnych,
 • szkołach integracyjnych,
 • szkołach specjalnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)