Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Świętokrzyska (PŚK) - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek

kierunek przedmioty
Architektura Architektura biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa Automatyka i elektrotechnika przemysłowa biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Budownictwo Budownictwo biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Ekonomia Ekonomia biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Elektromobilność Elektromobilność biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Elektrotechnika Elektrotechnika biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Energetyka Energetyka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Geodezja i kartografia Geodezja i kartografia biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Informatyka Informatyka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Informatyka przemysłowa Informatyka przemysłowa biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Inżynieria biomedyczna Inżynieria biomedyczna biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Inżynieria danych Inżynieria danych biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Inżynieria środowiska Inżynieria środowiska biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Logistyka Logistyka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Mechanika i budowa maszyn Mechanika i budowa maszyn biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Teleinformatyka Teleinformatyka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Transport Transport biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Wzornictwo przemysłowe Wzornictwo przemysłowe biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Zarządzanie biznesowe Zarządzanie biznesowe biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej