• AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku automatyk-elektryk, ich wiedza będzie dostosowana do wymagań zakładów wykorzystujących zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, systemy wizyjne, technologie Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy. Absolwenci będą mieli wiedzę, która umożliwi im efektywnie zastosować informacje z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki do analizy problemów inżynieryjnych i syntezy ich rozwiązań w celu realizacji zadań z zakresu pracy na wskazanym stanowisku.

  Absolwenci będą umieli tworzyć oprogramowanie na komputery PC, sterowniki PLC oraz mikrokontrolery, ich umiejętności pozwolą na programowanie systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych, obrabiarek CNC i robotów przemysłowych. Posiądą zdolność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym oprogramowania CAD/CAS oraz SCADA, do szybkiego prototypowania, projektowania, symulacji, wizualizacji układów automatyki i procesów przemysłowych.

  Będą potrafili dobierać zabezpieczenia w celu ochrony urządzeń elektrycznych, jak również projektować układy automatyki z uwzględnieniem podstawowych standardów, norm i aspektów prawnych. Praktyki zawodowe realizowane będą we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży automatyki w regionie, co umożliwi absolwentom szybkie znalezienie zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, geografia, biologia, historia, WoS

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROMOBILNOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania, systemów mikroprocesorowych.

  Politechnika Świętokrzyska ma długoletnie doświadczenie w zakresie elektromobilności. Jest pierwszym ośrodkiem akademickim w Polsce, w którym prowadzono badania nad samochodami z napędem elektrycznym. Pracownicy uczelni brali udział w pracach rozwojowych nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym- Fiatem 125p. Pojazd będzie można zobaczyć w murach Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektromobilność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, geografia, biologia, historia, WoS

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Elektrotechnika

  Sylwetka studenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci przygotowani są do działalności inżynierskiej w pokrewnych dziedzinach, jak: automatyka i systemy pomiarowe, przetwarzanie energii elektrycznej i energoelektronika, napędy elektryczne i elektronika przemysłowa, zarówno w sferze różnego rodzaju usług, jak i produkcji, samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystywania nowych technologii i urządzeń komputerowych i informatyki w projektowaniu i zarządzaniu, np. układami i systemami automatyki, przetwarzania energii elektrycznej, energoelektronicznymi.

  Posiadają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych nowoczesnych układów napędowych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

  Sylwetka studenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiadają umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
  • Komputerowe systemy pomiarowe
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektryczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
  • Komputerowe systemy pomiarowe
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektryczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka
  • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
  • Komputerowe systemy pomiarowe
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektryczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka
  • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
  • Komputerowe systemy pomiarowe
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektryczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest bycie absolwentem kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Energetyka

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce pozwalające na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora energetycznego.

  Posiadają podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Mogą planować i projektować rozwój terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła.

  Absolwenci poznają budowę i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, nabywają wiedzę z zakresu dystrybucji energii obejmującą zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi i ciepłowniczymi w budynkach mieszkalnych oraz rozwiązaniami energooszczędnymi. Poznają zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych i ogniwach paliwowych oraz energii cieplnej w pompach cieplnych i kolektorach cieplnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka odnawialna i elektroenergetyka

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Informatyka

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze znają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

  Posiadają umiejętność programowania komputerów i znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Mają także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac projektowych i rozwojowych z zakresu informatyki technicznej oraz systemów informacyjnych. Nabywają umiejętności analizy i oceny różnych rozwiązań projektowych powstałych w warunkach ograniczonej informacji o projektowanym systemie, a także umiejętność wyboru właściwej techniki projektowej dla systemów sprzętowych, programowych i mieszanych, rozwiązywania problemów związanych z rozwojem narzędzi i technik projektowych w obszarze informatyki technicznej i systemów informacyjnych.

  Są przygotowani do podejmowania trudnych zadań projektowych i rozwiązywania aktualnych problemów badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Grafika komputerowa
  • Teleinformatyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Grafika komputerowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Grafika komputerowa
  • Teleinformatyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Grafika komputerowa

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
  Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z szeroko rozumianą branżą IT. W programie studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, w ramach których nieodpłatnie można zdobyć międzynarodowe, renomowane w skali całego świata certyfikaty Cisco Networking Academy.

  Certyfikujemy, między innymi, w zakresach: CCNA, CCNA CyberOps, CCNP, IoT, C/C++, Python, Network programming, Linux, BigData. Wiedza ta uzupełniana jest zagadnieniami sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, Data Center, wirtualizacji oraz konteneryzacji czy też technologii 5G i języka JAVA. Ponadto, dzięki specjalnie przygotowanym blokom programowym studenci poznają branżowy język obcy oraz rozwijają swoje kompetencje miękkie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Michał Ocena

Studia na kierunku Informatyka na Politechnice Świętokrzyskiej to zdobycie różnych umiejętności, które mogą prowadzić do administrowania systemami informatycznymi czy tworzenia oprogramowania komputerowego. Właśnie dlatego wybrałem Politechnikę Świętokrzyską. Daje mi możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia.

Witek Ocena

Studia na kierunku Automatyka i robotyka to nie tylko systemy dynamiczne i przetwarzanie sygnałów. To przede wszystkim nauka precyzyjnego myślenia. Stajemy się projektantami bez których dzisiejszy świat nie jest w stanie się obejść.