Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Tab. Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia w roku akademickim 2022/2023

 

 

W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty kwalifikacyjne (rekrutacyjne):


 

Kierunek studiów

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

oraz jeden przedmiot obowiązkowy do wyboru spośród:

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska i Geodezji

architektura krajobrazu

j. polski i j. obcy

biologii, geografii, matematyki, informatyki

budownictwo

matematyka na poziomie

podstawowym, j. polski, j. obcy,

fizyki, matematyki (tylko poziom rozszerzony), informatyki

geodezja i kartografia

fizyki, geografii, matematyki (tylko poziom rozszerzony), informatyki

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

j. polski, j. obcy

biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki

inżynieria i gospodarka wodna

biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki

inżynieria środowiska

biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki

gospodarka przestrzenna

geografii, matematyki, informatyki

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

bezpieczeństwo żywności

j. polski i j. obcy

biologii, chemii, fizyki, matematyki,

bioinformatyka

biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki

biologia

 

 

 

biologii, chemii, fizyki, matematyki,

biologia człowieka

zootechnika

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

biotechnologia

 

 

 

 

 

 

j. polski i j. obcy

biologii, chemii, fizyki, matematyki

technologia żywności i żywienie człowieka

technologia i organizacja gastronomii*

biologii, chemii, matematyki

zarządzanie jakością i analiza żywności

 

biologii, chemii, fizyki, matematyki

żywienie człowieka i dietetyka

biologii, chemii, matematyki

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

agrobiznes

 

 

 

 

 

 

 

j. polski i j. obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

agroinżynieria

ekonomia*

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

ogrodnictwo

rolnictwo

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

weterynaria

biologia i chemia na poziomie rozszerzonym zdana na min 30%

*profil praktyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)