Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

09.03.2022

Wychowania fizyczne - Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Wychowanie fizyczne jest zagadnieniem złożonym, a jego podstawowym celem jest kształtowanie prawidłowej budowy ciała, rozwijanie sprawności fizycznej, podnoszenie odporności i zdrowia organizmu oraz wyrabianie nawyków czynnej rekreacji. Kierunek studiów o takiej nazwie kierowany jest nie tylko sportowców, ale również do osób, które planują w przyszłości podjąć pracę pedagogiczną, trenerską, czy też w roli organizatorów aktywności fizycznej. Kierunek prowadzony jest w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w AWF BIAŁA PODLASKA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień z obszaru nauk społecznych, nauk przyrodniczych oraz przede wszystkim nauk o kulturze fizycznej. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kształtowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych, jak również realizowania wszelkich form zajęć ruchowych. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z anatomią, antropologią, fizjologią, czy psychologią. Poznają zasady diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, zasady oceny możliwości dynamicznych człowieka, zasady rozpoznawania wad postawy, jak również zasady planowania i realizowania procesu wychowania fizycznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej prowadzone są na podstawie bogatego programu nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • teoria sportu,
 • żywienie człowieka,
 • edukacja zdrowotna,
 • metodyka wychowania fizycznego

 

Studenci otrzymują możliwość realizacji wybranej specjalności, spośród: sportowej, rekreacyjnej oraz korektywy i kompensacji, jak również mogą skorzystać z szerokiej oferty specjalizacji instruktorskich i trenerskich z zespołowych gier sportowych, sportów indywidualnych, tańca, sportów zimowych i wodnych, z zakresu korektywy i odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego, fitness, czy menedżera sportu.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Wychowanie fizyczne wyróżniają się złożoną wiedzą i licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach biochemii, fizjologii, pedagogiki, technik motywacyjnych, dydaktyki wychowania fizycznego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach, centrach rekreacji, klubach sportowych, klubach fitness.

 

Opinie

Wychowanie fizyczne to jeden z najpopularniejszych kierunków reprezentujących przestrzeń studiów sportowych. Kierunek ten śmiało możemy określić mianem specjalistycznego, zatem nie jest on dostępny w katalogu dydaktycznym każdej uczelni. Gdzie zatem studiować? Kształcenie oferuje omawiana przez nas AWF. Jakie ma Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej opinie? Robert, student Wychowania fizycznego mówi:

„AWF w Białej Podlaskiej to uczelnia, która dba o najwyższą jakość kształcenia po to, aby każdy z nas opuścił mury uczelni jako profesjonalista i specjalista w swojej dziedzinie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Wychowanie fizyczne w AWF Biała Podlaska:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • teorii i praw wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm,
 • emisji głosu,
 • projektowania i realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego,
 • edukacji zdrowotnej,
 • biomechaniki,
 • dydaktyki wychowania fizycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Wychowanie fizyczne:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • centrach rekreacji,
 • klubach sportowych,
 • klubach fitness.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia AWF w Białej Podlaskiej

Komentarze (0)