Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia

01.04.2022

Kryminologia – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kryminologia to, w dosłownym tłumaczeniu, nauka o przestępstwie. To nauka ściśle powiązana z nauką prawa karnego, chociaż nie zajmuje się nim bezpośrednio. Podstawowym przedmiotem badań kryminologicznych jest sprawca przestępstwa, a w szczególności przyczyny i uwarunkowania popełnienia przez niego przestępstwa. Natomiast głównym celem badań kryminologicznych jest generalne wskazanie przyczyn popełniania przestępstw.

Studia na kierunku kryminologia w WSPIA RZESZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z licznych elementów, dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z tajnikami profilowania kryminalnego, fenomenologią i etiologią kryminalną, formami i metodami zwalczania przestępczości, jak również technikami mediacyjnymi oraz nowymi technologiami stosowanymi w zwalczaniu przestępczości.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • kryminalistyka ogólna,
 • metodologia badań kryminologicznych,
 • psychopatologia kryminalna,
 • socjologia przestępczości,
 • psychologia społeczna,
 • profilowanie kryminalne,
 • wiktymologia

Studenci Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych: konwersatoriach, ćwiczeniach, warsztatach, pracowniach, a także w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia, prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych, który pozwala na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach analizy kryminalnej, ekspertyzy kryminalistycznej, prawa karnego materialnego, wiktymologii, czy profilowania kryminalnego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, służbie więziennej, organach administracji rządowej, biurach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to pojęcie szerokie, bowiem miejsc, w których można pozyskać wysokiej jakości wykształcenie przybywa. Pomimo rosnącej popularności ośrodka akademickiego w stolicy podkarpacia nie tak łatwo odnaleźć ofertę kształcenia poświęconą kryminologii. Planując studia na tym kierunku warto zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie? Tomek, student Kryminologii mówi:

„Studia w WSPiA to przede wszystkim praktyka. Wykładów jest niewiele, ponieważ najważniejsze zajęcia to ćwiczenia i warsztaty. Dzisiaj liczą się umiejętności, więc wiem, że poradzę sobie na rynku pracy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw psychiatrii,
 • podstaw psychologii ogólnej,
 • etiologii i fenomenologii przestępczości,
 • socjologii prawa,
 • psychopatologii kryminalnej,
 • prawa karnego materialnego,
 • ekspertyzy kryminalistycznej,
 • wiktymologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • służbie więziennej,
 • organach administracji rządowej,
 • biurach detektywistycznych,
 • agencjach ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)