Finance and Accounting for Business

Finance and Accounting for Business

Finance and Accounting for Business

12.05.2022

Finance and Accounting for Business – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Finance and Accounting for Business to anglojęzyczna propozycja kształcenia, dzięki której można poszerzyć wiedzę z obszaru finansów i rachunkowości o zagadnienie biznesu międzynarodowego i przygotować się do pełnienia funkcji menedżerskich. Gdzie można studiować Finance and Accounting for Business? W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Studia na kierunku finance and accounting for business w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu między innymi: finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania ryzykiem oraz opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Atutem kierunku jest możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Business Management,
 • Principles of Finance,
 • Competitive Strategies in Business,
 • Financial Institutions,
 • Capital Budgeting,
 • Financial Reporting and Analysis,
 • Financial Statement Modelling

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nabywają rozmaitych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, planowania podatkowego w przedsiębiorstwie, gromadzenia informacji finansowych w systemie rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i ich wykorzystania do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, wykorzystywania narzędzi informatycznych w podejmowaniu decyzji finansowych oraz w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych księgowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach rachunkowości i audytu, podatków w ujęciu międzynarodowym, konsolidacji sprawozdań finansowych, planowania podatkowego w przedsiębiorstwie, analizy danych księgowych, oceny i zarządzania ryzykiem finansowym. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, międzynarodowych korporacjach niefinansowych.

 

Opinie

Katowice należą do prężnie funkcjonujących ośrodków akademickich. Uczelni jest dużo, charakteryzują się one różnorodnością ofert dydaktycznych, ale która z nich może być najlepsza w kontekście studiowania omawianego przez nas kierunku? Wybór powinien paść na Uniwersytet Ekonomiczny. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Kamil, student Finance and Accounting for Business mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny to prestiżowa uczelnia, w której odnajdzie się każdy, kto chce zdobyć nowoczesną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego poruszania się po rynku. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finance and Accounting for Business w UE Katowice:

Absolwent kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • strategicznego zarządzania finansami,
 • zarządzania ryzykiem finansowym,
 • finansów międzynarodowych,
 • sprawozdawczości finansowej i audytu z perspektywy międzynarodowej,
 • zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego,
 • zarządzania podatkami od osób prawnych,
 • podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finance and Accounting for Business:

Absolwent kierunku Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach finansowych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • międzynarodowych korporacjach niefinansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kandydaci na kierunek International Business oraz Finance and Accounting for Business muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się: zdanie matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 80% lub rozszerzonym z wynikiem minimum 55%, zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim, przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim, przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są na pierwszy rok studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, po złożeniu kompletu dokumentów i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)